Stevig verzet tegen komst zonnepark

Rhenen – De bewoners van de Autoweg en de Stokweg verzetten zich nu al stevig tegen de komst van een mogelijk zonnepanelen-veld achter industrieterrein Remmerden. Dat bleek maandagavond 17 mei tijdens een online vragenuurtjes dat de gemeente heeft georganiseerd in verband met de Regionale Energie Strategie  (RES). Aanleiding is het voornemen van het bedrijf ‘Solarfields’ om een zonnepark te realiseren op de weilanden tussen het bos en het industrieterrein Remmerden. Het bedrijf zegt 43.470 zonnepanelen te willen plaatsen met een totale opbrengst van 23.894.000 kWh per jaar, goed voor de energievoorziening van 6.830 huishoudens in de gemeente Rhenen.

Verzet
De omwonenden willen de panelen niet in hun “achtertuin”. Brandveiligheid, aangezicht en verlies van natuur en groen zijn de meest voorkomende argumenten die aangedragen worden om de realisatie tegen te houden. Ook willen de omwonenden dat er eerst gekeken wordt naar de mogelijkheid “zon op dak”. Hier lopen echter al diverse projecten voor en gebleken is dat de hoeveelheid zonnepanelen op daken niet voldoende zal zijn om aan plaatselijke-, regionale- en landelijke afspraken te voldoen die voortkomen uit het klimaat-akkoord.

Infrastructuur
Volgens de omwonenden is de beslissing al zo goed als genomen en het plan al goed gekeurd. Recent nog zijn er nieuwe elektriciteitskabels gelegd vanaf Veenendaal naar Remmerden en de Stokweg. Volgens wethouder Jolanda de Heer staan deze werkzaamheden los van het nieuw aan te leggen zonnepark. Gebleken is dat het oude netwerk al niet meer toereikend was voor de huidige energieconsumptie en het aantal zonnepanelen dat nu op de daken van bedrijfsgebouwen op Remmerden ligt.

Rhenen, 12 mei 2021. Zonnepark. Fotograaf: Peter Kuhl.

Argwaan
De omwonenden van het nieuw aan te leggen zonnepark zijn sceptisch. Onder het motto: ‘toeval bestaat’ niet hebben zij het gevoel dat de huidige burger participatie slechts een doekje voor het bloeden is en dat de aanleg van het zonnepark door Solarfields al lang en breed in kannen en kruiken is.

Wethouder Jolanda de Heer ontkracht dat echter met klem. Wethouder De Heer laat weten dat er nog geen enkele beslissing is genomen. “Solarfields is dan een partij die voornemens is om een zonnepark op Remmerden te realiseren, ook zij zullen zich eerst bij de gemeente moeten melden voor de nodige vergunningen en tot op heden hebben zij zich nog niet gemeld”, benadrukt de wethouder. “Zodra dit gebeurt zal de gemeente via de geijkte kanalen de aanvraag kenbaar maken waarna het college van B&W, de gemeenteraad én de inwoners van Rhenen zich over de aangevraagde vergunning mogen buigen”, aldus de wethouder.

De wethouder liet nog tijdens de online bijeenkomst weten dat het plaatsen van één of meerdere windmolens op het perceel nabij Remmerden sowieso niet meer zo snel ter sprake zal komen. Dat kwam voort uit een rapport van Solarfields waaruit bleek dat plaatsing aldaar niet logisch was.