‘Meer stroom’ naar Remmerden

Elst/Remmerden – In opdracht van Stedin werkt Dynniq aan de capaciteitsuitbreiding van het bedrijventerrein Remmerden in de gemeente Rhenen. Hiervoor moeten er kabels worden gelegd vanaf het 150kV station aan de Wageningselaan in Veenendaal via de Veenendaalsestraatweg (N416) naar de Autoweg in Remmerden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn gestart op 18 januari met het tijdelijk verbreden van het fietspad langs de oostzijde van de Veenendaalsestraatweg. Vervolgens er buizen geboord onder het fietspad langs de westzijde van de weg, over een lengte van drie kilometer.

In deze buizen komen de nieuwe kabels in te liggen. Tijdens de werkzaamheden moeten alle fietsers gebruik maken van het fietspad aan de andere oostkant van de weg dat door de tijdelijke verbreding geschikt is voor fietsverkeer in beide richtingen. Als de kabelwerkzaamheden klaar zijn, wordt het fietspad aan de westzijde hersteld en de tijdelijke verbreding aan de oostzijde verwijderd. Verwachting is dat de werkzaamheden half maart zijn afgerond.

Verkeersmaatregelen
Gedurende de werkzaamheden blijft de N416 open voor alle verkeer. Wel zal er sprake zijn van periodieke en tijdelijke verkeersmaatregelen in de vorm van rijstrookafzettingen waarbij het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden wordt geleid. Fietsers in beide richtingen maken gebruik van het tijdelijk verbrede fietspad langs de oostzijde van de weg. Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.