Principeverzoek voor zonnepark ingediend

Rhenen – Dinsdagavond is er een principeverzoek ingediend door de Energie Coöperatie Rhenen i.o. en Solarfields aangaande de realisatie van een zonnepark achter Remmerden. Dat heeft de gemeente middels een mail aan een aantal deelnemers van het vragenuur over de Regionale Energiestrategie van maandagavond laten weten.

Principe-uitspraak
In dit principeverzoek toetst de gemeente het plan aan lokaal, provinciaal en rijksbeleid. Voor het afhandelen van een principeverzoek is de gemeente niet aan een wettelijke termijn gebonden. Als antwoord op het principeverzoek volgt een principe-uitspraak van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Een principe-uitspraak kan inhouden dat het college positief is over het plan, dat in het plan aanpassingen nodig zijn voordat de gemeente kan meewerken of dat het college van B&W het plan niet realiseerbaar acht. Een principe-uitspraak is geen formeel besluit. Inwoners kunnen er dan ook geen bezwaar tegen maken of tegen in beroep gaan. Via de openbare besluitenlijst wordt een principe-uitspraak gepubliceerd.

Er volgt nog een formele procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning Wanneer de uitkomst van het principeverzoek positief is, zal er alsnog een formele planologische procedure moeten worden doorlopen om het plan mogelijk te maken. Een principe-uitspraak geldt als uitgangspunt voor de officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanherziening, als de officiële aanvraag binnen 12 maanden na verzending van de principe-uitspraak wordt ingediend. Een positieve principe-uitspraak hoeft nog niet te betekenen dat de formele planologische procedure ook een positieve uitkomst heeft. Tijdens de formele planologische procedure kunt u zienswijzen indienen en bezwaar maken tegen de aanvraag. Daarnaast kunnen gewijzigde regelgeving of andere omstandigheden nog altijd leiden tot een ander eindoordeel.

Wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning of bestemmingsplanherziening wordt ingediend zal deze via de openbare besluitenlijst worden gepubliceerd. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het wijzigen van het bestemmingsplan. Het college van B&W beslist over de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Omwonenden betrekken
De gemeente zegt toe dat zij gedurende het hele proces de initiatiefnemers stimuleren om het contact met de omwonenden goed en tijdig vorm te geven. Ook zal de gemeente naar de initiatiefnemers aangeven dat zij participatie zeer belangrijk vind tijdens het proces. Als u vragen heeft kunt u deze stellen via klimaat@rhenen.nl.

2 gedachten over “Principeverzoek voor zonnepark ingediend

 • 21/05/2021 om 07:58
  Permalink

  Een zonnepark in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug? Chapeau, wie verzint dit en nog erger, wie keurt dit goed?
  Klinkt het zelfde als een aanvraag voor een hoerentent in de kerk.

 • 22/05/2021 om 15:56
  Permalink

  Waarom waarom dit stukje natuur ook opofferen?
  Terwijl er zoveel plaats is b.v.naast de snelweg of op daken.
  Er zijn echt wel andere oplossingen.
  We komen al zoveel natuur tekort!!

Reacties zijn gesloten.