Gemeente Rhenen sluit moeilijk jaar financieel positief af

Rhenen – De jaarrekening 2020 is opgemaakt. De gemeente Rhenen heeft het zware ‘coronajaar’ goed afgesloten. Waar de financiële positie van veel gemeenten onder druk staat, hebben wij het jaar 2020 afgesloten met een positief saldo. Dit zonder stil te staan, want de focus lag op zoveel mogelijk gewoon doorgaan. In de Perspectiefnota 2020 werd voor 2020 nog een nadelig resultaat verwacht van € 891.000. Het resultaat kwam bij de uitwerking van de begroting 2020 uit op € 174.000 voordelig.

Het zag er naar uit dat we dit jaar met een fors tekort zouden eindigen door een aantal financiële tegenvallers en de gevolgen van corona. Toch is er niet gekozen voor een investeringsstop. De gemeente koos voor voorzichtigheid in de uitgaven en het zeer terughoudend invullen van vacatures. Het aantal werklozen in onze gemeente is niet of nauwelijks gestegen. Daarom hebben we minder bijstand hoeven uitkeren dan verwacht. Daarnaast is er veel gecompenseerd door het Rijk.

Focus op doorgaan
Lopende zaken én nieuwe ontwikkelingen bleven doorgaan. Dit geldt voor grote (bouw)projecten zoals ‘t Gastland en het Gezondheidscentrum, maar zeker ook voor steun aan inwoners en ondernemers. De gemeente heeft zich maximaal ingespannen om iedereen te helpen. Er is letterlijk meer ruimte geboden, waar mogelijk. Meer mensen maakten gebruik van voorzieningen in de WMO.

“Nu we terugkijken op een bewogen jaar, zijn we trots op wat er is bereikt en het werk dat toch doorgang heeft gevonden. Dit ondanks alle beperkingen vanwege corona. Het heeft ons daarmee ook veel nieuws gebracht, waar dingen ook op een andere manier bleken te kunnen. Daarvan hopen we dat de goede dingen behouden worden. Zo zien we bijvoorbeeld dat door meer thuiswerken er veel minder vaak sprake is van files rondom Rhenen,” aldus Hans Boerkamp, wethouder Financiën.