Wisseling van de wacht

Rhenen – Tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad is op woensdagavond afscheid genomen van de huidige gemeenteraad en van 6 raadsleden in het bijzonder. Nadat de aftredende raad als laatste activiteit een positief advies over de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden had gegeven, mocht Gert van Laar als fractievoorzitter van de grootste fractie als eerste het woord voeren. Uiteraard werden de vertrekkende raadsleden genoemd in zijn dankwoord maar zo ook de raadsgriffier Cybelle Apell en de overige ambtenaren.

Burgemeester Hans van der Pas heeft in zijn toespraak de raadsleden bedankt voor hun inzet van de afgelopen 4 jaar en gaf aan trots te zijn op wat er allemaal gedaan is. Het bestuursprogramma was ambitieus maar toch is er veel gerealiseerd.

De 6 raadsleden (Piet van Leeuwen (SGP), Ben Hartholt (CDA), Hans de Wilt en Jos van Klinken (VVD), Willy Hoorn-de Vries (D66) en Willem Oorschot (Nieuw Democraten)) die niet meer terugkomen in de nieuwe raad, werden in het zonnetje gezet en kregen als eerste de bloemen en een kunstwerk uitgereikt, gemaakt door de Rhenense kunstenaars Erik en Justa Baumann. Ineke Holierook van de PvdA had al eerder afscheid van de gemeenteraad genomen.

 

Donderdagavond werd onder grote publieke belangstelling tijdens een tweede bijzondere raadsvergadering de nieuwe gemeenteraad beëdigd en geïnstalleerd. Burgemeester Hans van der Pas nam hiervoor groepsgewijs de eed of gelofte van de nieuwe raadsleden af.

De gemeenteraad bestaat nu uit de volgende raadsleden:

  • SGP: Gert van Laar, Gert Hovestad, Peter de Rooij
  • VVD: Leo Schenk, Richard Salari, Arjen Bonnema
  • Progressieve Combinatie Rhenen: Hans Hoksbergen, Olaf Ostendorf, Simone Veldboer
  • Rhenens Belang: Geertje Wiesenekker, Ana Hulsebosch-Salgado Pintos
  • CDA: Rik ter Horst
  • ChristenUnie: Nico Drost, Karin Dieterman-Brouwer
  • D66: Jan-Willem Langenbach, Mirjam Rijnsburger
  • PvdA: Evert Brouwer

Deze samenstelling kan nog veranderen als blijkt dat na de coalitiebesprekingen een of meerdere raadsleden als wethouder benoemd gaan worden. Tot die tijd zal Simone Veldboer tijdelijk zowel raadslid als wethouder zijn.