Vaccinatiegraad in gemeente Rhenen te laag

Rhenen – De vaccinatiegraad in Rhenen ligt momenteel onder het normpercentage van 90% voor DKTP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio) en 95% voor BMR (Bof, Mazelen en Rodehond). Tussen 2017 en 2019 was in Rhenen/Achterberg 76% van alle zuigelingen ingeënt tegen DKTP en 76% van alle zuigelingen ingeënt tegen BMR. Voor Elst was dit respectievelijk 72% en 71%. Het achter blijven van de vaccinatiegraad wordt met name veroorzaakt door “Kritische prikkers” en door religieuze redenen en geloofsovertuigingen.

Kritische prikker
De “Kritische prikkers” zijn ouders die kritisch staan tegenover vaccineren. Zij twijfelen vaak aan het nut, de noodzaak en veiligheid van vaccins. Bijvoorbeeld vanwege vermeende bijwerkingen, schadelijkheid van vaccin(hulp)stoffen of een ongunstig effect op het immuunsysteem van hun kind. Onder het motto: “het middel is erger dan de kwaal” wordt de kinderen dan vaak de vaccinatie onthouden. Vaak is de angst voor bijwerkingen te groot.

Religieuze overweging
De religieuze overweging is de meest voorkomende reden waarom mensen niet vaccineren. In tegenstelling tot veel beweringen wordt er in de kerken niet tegen vaccinatie gepredikt. Het anti-vaccinatie beleid wordt van generatie op generatie overgebracht.

Rol van de gemeente Rhenen
In 2017 is de Wet Publieke Gezondheid in werking getreden die de gemeente formeel aansprakelijk stelt voor de uitvoering en financiering van de vaccinaties. De uitvoering van het vaccinatieprogramma is in gemeente Rhenen uitbesteed aan de GGD regio Utrecht. De gemeente en de GGD hebben samen de taak op zich genomen om de vaccinatiegraad in Rhenen te verhogen naar de landelijke norm. Zij gaan hiervoor in gesprek met de inwoners van Rhenen, met name de kritische prikkers, en vertegenwoordigers van de kerk. De laatst genoemden hebben bij eerdere gesprekken al aangegeven dat er niet gepredikt wordt tegen vaccineren. “Betere voorlichting op onder andere het consultatiebureau moet de vaccinatiegraad gaan verhogen”, aldus wethouder Simone Veldboer namens de gemeente Rhenen. Zij liet in het wekelijkse persgesprek weten dat het de gemeente er alles aan gelegen is om de vaccinatiegraad op een hoger pijl te krijgen.