Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Rhenen

Rhenen – Nadat burgemeester Hans van der Pas samen met de wethouders de nieuwjaarswensen van vele inwoners van de gemeente Rhenen in ontvangst had genomen, heeft hij in zijn toespraak een terugblik op 2019 en een vooruitblik op het nieuwe jaar gegeven.

De jaarwisseling is “rustig” verlopen, zeker als naar andere plaatsen gekeken wordt. In Rhenen zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest, maar desondanks is de schade van 7500 euro door brandjes en vernielingen niet normaal. “Maar ik heb de afgelopen dagen wel vaak verzucht, dat de inzet van alle professionals en vrijwilligers (dank wederom aan de buurtwachten in Achterberg, die ook dit jaar weer uitstekend werk hebben verricht), zowel in de voorbereiding als in de avond en nacht zelf, onevenredig groot is en er ook te grote veiligheidsrisico’s zijn” aldus de burgemeester. Hij heeft dan ook besloten om samen met zijn collega’s in de Heuvelrugregio, een oproep te doen aan het kabinet om zo spoedig mogelijk te stoppen met de verkoop en afsteken van knalvuurwerk.

Ook greep de burgemeester terug op de toespraak van vorig jaar, waarin twee initiatieven werden aangekondigd die dit jaar helaas door diverse redenen niet konden worden uitgevoerd. Het instellen van de kinderburgemeester wordt dit jaar weer opgepakt, met het plan deze in september te installeren, zodat een heel schooljaar lang met de “echte” burgemeester meegelopen kan worden.

De plannen om een Cuneraspeld als waarderingsprijs in te stellen worden nog even uitgesteld, aangezien de Jongerenraad Rhenen het initiatief heeft genomen voor het instellen van het Jongerenlintje, waarover later meer.

In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid. En in Rhenen herdenken we dan ook het feit dat 80 jaar geleden de slag om de Grebbeberg plaatsvond, het begin van de 2e wereldoorlog. Vieren en herdenken dus met diverse activiteiten. Het herdenkingsprogramma is georganiseerd door de stichting Slag om de Grebbeberg. Het eerste exemplaar van het programmaboekje, dat de komende dagen huis aan huis verspreid wordt in de hele gemeente, werd door  voorzitter Hans Brons aan de burgemeester overhandigd.

Het herdenkingsprogramma start 17 januari in de Cunerakerk met de vertoning van de documentaire “Blik op de vrijheid”, met verhalen van Rhenenaren die voor het oorlogsgeweld in 1940 en 1944 moesten vluchten. Tegelijkertijd is dan in het Huis van de Gemeente de expositie “Veterans view” te zien. Het programma loopt door tot en met 29 juni, Veteranendag.

Op de agenda van het gemeentebestuur zullen dit jaar diverse politieke vraagstukken de revue gaan passeren. Natuurlijk over duurzaamheid, energie en klimaat, bereikbaarheid en de Foodvalley. Maar ook in het accommodatie- en vastgoedbeleid moet uitspraken komen, wel of geen nieuwbouw van ’t Gastland, wel of geen zwembad naast de sporthal, wel of geen gebouw waar sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden, een nieuw gezondheidscentrum en over woningbouw. Ook komt er een nieuwe beleidsnota Recreatie & Toerisme, waarin we recreanten en toeristen nog meer en beter kunnen laten zien wat Rhenen en de regio te bieden heeft. De activiteiten die georganiseerd worden rondom de doorkomst van de wielerkoers de Ronde van Spanje (de Vuelta) op 15 augustus, passen hier dan ook goed bij.

Burgemeester Hans van der Pas beëindigde zijn toespraak met: “Ik ben zelf niet zo van de goede voornemens. Maar ik neem wel altijd even de tijd in deze periode om achterom én vooruit te kijken. En zo aan het eind van mijn eerste termijn hier in Rhenen, heb ik wel mijn gedachten opgemaakt over mijn eigen toekomst. Rhenen is en blijft voor mij een mooie gemeente met meer dan voldoende uitdagingen. Een gemeente de moeite waard om samen verder aan te werken. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met u. Naar mooie ontmoetingen met inwoners en ondernemers. Met ander woorden: Ik kijk uit naar een heel uitdagen 2020!”