Denk mee over de vernieuwing van de Nieuwe Veenendaalseweg!

Rhenen – Hans Boerkamp, wethouder met onder andere verkeer in zijn portefeuille, roept inwoners van Rhenen op om mee te denken over de nieuwe inrichting van de Nieuwe Veenendaalseweg. Er zijn inmiddels wel duidelijke kaders waarin de nieuwe plannen moeten vallen.

  • Leefbaarheid en verkeersveiligheid gaan op de Nieuwe Veenendaalseweg boven het doorstromen van het gemotoriseerd verkeer.

Fietsers en voetgangers krijgen een hogere prioriteit dan gemotoriseerd verkeer. Dit blijkt uit de volgende vier stukken: het Verkeersstructuurplan, de Herziene Wegcategorisering, het Fiets Veilig actieplan en het Coalitieakkoord 2018-2022. Gemotoriseerd verkeer blijft welkom en bestemmingen langs of nabij de Nieuwe Veenendaalseweg blijven bereikbaar met de auto, maar het gemotoriseerd verkeer past zich in gedrag en snelheid aan.

  • We houden rekening met het omgeving-specifieke gebruik van de verschillende delen van de Nieuwe Veenendaalseweg.

Langs de weg liggen verschillende voorzieningen, zoals scholen, centrum-parkeerplaatsen en zorg- woonfuncties. Bij het ontwerp houden we rekening met specifieke eisen en wensen die horen bij de weggebruikers die daarvan gebruik maken.

  • Afsluiten van de weg om het bestaande doorgaande verkeer te weren is geen optie.

Hiervoor zijn vier redenen. Ten eerste dient de weg bij evenementen als omleiding voor het verkeer, waaronder het openbaar vervoer door het centrum. Ten tweede is de weg voor alle aanliggende woningen en woongebieden, en functies aan of in de nabijheid van de weg van essentieel belang als ontsluiting. Daarnaast verplaatst (doorgaand) verkeer zich bij een afsluiting naar woonstraten. Tot slot verdwijnt het doorgaande verkeer in de toekomst, omdat maatregelen op de provinciale weg worden genomen.

  • De bus-route blijft behouden.

De gemeente gaat weliswaar niet over de lijnvoering van het openbaar vervoer, maar de huidige bus-route geniet wel onze voorkeur. De route zorgt ervoor dat Rhenen goed bereikbaar blijft. Ook is er door de bushalte bij de Tolakker een alternatief op de helling naar hoog Rhenen. Voor het ontwerp betekent dit dat we rekening houden met de aanwezigheid van de bus, zodat de bus voldoende kan blijven doorstromen en niet te veel comfort-hinder ondervindt van de toe te passen maatregelen.

  • We ontstenen en vergroenen, we koesteren bijzondere bomen en versterken de bomenstructuur.

Een leefomgeving met groen in het algemeen en bomen in het bijzonder is belangrijk. We streven naar meer groen en minder stenen. Dit leidt tot meer verkoeling, draagt bij aan minder wateroverlast, verbetert de luchtkwaliteit en verhoogt het welzijn van mens en dier. Daarnaast koesteren we bijzondere bomen langs de Nieuwe Veenendaalseweg en streven we naar versterking van de oude bomenstructuur langs de weg.

Participeren
Via de website van de gemeente Rhenen is alle informatie terug te vinden. Tevens bestaat er een mogelijkheid om een virtuele wandeling over de Nieuwe Veenendaalseweg te maken. Hiervoor zijn echter slechts een beperkt aantal plaatsen voor gereserveerd dus wees er snel bij! Ook vind u hier een formulier waarin wensen kenbaar gemaakt kunnen worden. “Een kleine 160 reacties zijn er al geregistreerd en dat mogen er best nog wel meer worden”, aldus Boerkamp.

Volgens Boerkamp gaat het geen eenvoudige operatie worden die zeer zeker niet in 1 keer geklaard zal gaan worden. Het traject tussen de Paardenveld en de rotonde bij de Herenstraat zal in delen onder handen genomen moeten worden.