Herdenking Korps Nationale Reserve

Rhenen – Vanmorgen heeft het Korps Nationale Reserve bij de jaarlijkse nationale herdenking bij het monument ‘Als ’t Moet’ op het militair Ereveld Grebbeberg de gevallenen vrijwilligers herdacht. Op 4 augustus 1914 is de Vrijwillige Landstorm opgericht, waarvan het huidige Korps Nationale Reserve (Natres) de voortzetting is. Daarom geldt 4 augustus als de dag waarop het korps stilstaat bij de gevallenen militairen van dit korps en haar voorgangers. Het doet recht aan de vele gevallenen van de Vrijwillige Landstorm uit de meidagen van 1940, en aan een gevallene Natres vrijwilliger tijdens de Korea oorlog, maar zal ook – als onverhoopt in de toekomst militairen van ons korps bij een inzet omkomen – de plek zijn waar alle gevallenen op gepaste wijze worden herdacht.

Na toespraken, waarin ook een link gelegd werd met de huidige situatie in de Oekraïne, waar ook vele burgers vrijwillig hun land verdedigen, werden kransen gelegd. Namens de gemeente Rhenen werd dit door wethouder Bert Fintelman gedaan. Hierna werd de Taptoe gespeeld en een minuut stilte in acht genomen.

Het credo van de Vrijwillige Landstorm was Als`t Moet. Een begrip dat anno 2022 nog altijd krachtig en actueel is. Het Korps Nationale Reserve is met recht trots op haar monument. Het monument stelt een Land(storm)man (boer) voor, die aan het spitten is met een spade. Over zijn schouder hangt een geweer. Net zoals de leden van de Vrijwillige Landstorm. Overdag waren zij burger met een baan. Doordat ze geoefend hadden, waren ze klaar om ieder moment hun rol als burger te vervangen door die van militair. Dit geldt tegenwoordig ook voor het Korps Nationale Reserve. Wekelijks oefenen mannen en vrouwen van het Korps om speciale taken te kunnen uitvoeren. Zo kunnen ze worden ingezet wanneer dat maar ook nodig is.