Woonprotest door leden van de Jongerenraad

Rhenen – Dat jongeren het moeilijk hebben op de woningmarkt is landelijk bekend. De woonvisie voor de gemeente Rhenen stond dinsdag- en woensdagavond ter discussie. Om de woningnood onder jongeren te verduidelijken voerden leden van de Jongerenraad Rhenen actie bij het gemeentehuis.

Met de actie vroegen de jongeren aandacht voor het nijpende tekort voor woningen voor vooral jongeren. Voor jongeren is het erg lastig om een huis te kopen en de hoeveelheid sociale huurwoningen is te weinig om alle jongeren in Rhenen van huisvesting te voorzien. “Jongeren met een band met Rhenen willen graag in Rhenen blijven wonen en willen ook omwille van bijvoorbeeld de economie/werkgelegenheid in Rhenen blijven wonen. Maar de veel jongeren zijn bijna verplicht om hun woonruimte elders te gaan zoeken en verliezen zo de maatschappelijke en economische binding met, voor velen, hun geboortestad Rhenen”, aldus Sven Alkemade van de Jongerenraad Rhenen. Niet alleen zoals op de foto in de regen maar ook in werkelijkheid voelen de jongere inwoners van Rhenen zich letterlijk in de kou gezet.

De gemeenteraad boog zich over de woonvisie die voor Rhenen en de omliggende regio is uitgedacht in een ruimtelijke verkenning die eerder dit jaar is uitgevoerd. Vanuit Den Haag is een quotum aangedragen van waaruit de verschillende gemeenten aan zal moeten geven hoeveel woonruimtes men denkt te kunnen gaan realiseren. Deze gedachte stuitte op veel tegenstand daar het toezeggen van een aantal woonruimtes misschien wegens ruimtegebrek niet gerealiseerd zou kunnen worden. Het gaat echter om het onderzoeken van locaties om woningbouw zoals “De Nieuwe Meent” die al eerder onder de aandacht is gebracht door wethouder Barth van Eeten.