Wadi’s tegen wateroverlast

Elst – Elst is al enige keren getroffen door wateroverlast. De gevolgen waren overlast in woningen en op straat. De vooruitzichten zijn dat dit in de toekomst weer gaat gebeuren als er niets wordt gedaan. Na onderzoek is de eerste stap gezet met de aanleg van twee wadi’s bij Het Bosje en Larekamp. Een wadi is een verlaging en vangt water op en laat het rustig in de bodem zakken. Daarmee is Elst weer stukje water robuust geworden.

Oplossingen
Een aantal jaren gelden heeft het in Elst flink geregend. Daarbij kwam in korte tijd zoveel water naar beneden dat er problemen in woningen en op straat ontstonden. In de toekomst willen wij dit zoveel mogelijk voorkomen. Daarvoor is het verloop wat water door Elst onderzocht. Dit laat zien dat het water zijn natuurlijke weg vanaf de Sportweg via het MFG en Larekamp naar de Neder-Rijn nog steeds volgt. Dit geeft bij hevige regenbuien flink veel overlast. Om dit zoveel mogelijk te beperken is onderzoek gedaan en zijn een aantal oplossingen bedacht. Een van de oplossingen is de aanleg van wadi’s in bestaande grasvelden waar het water naar toe kan stromen. Omdat Het Bosje en de Larekamp op de route liggen is voor deze twee ideale locaties gekozen. In maart – april – mei van dit jaar zijn de verlagingen aangebracht.

Besproken met de bewoners
Tijdens verschillende bijeenkomsten is er uitgebreid met inwoners gesproken. Zowel over de noodzaak voor de aanleg van de wadi’s als ook de vormgeving en hoe de wadi werkt.

Volgen of het werkt
Werken de verlagingen zoals bedacht? In theorie zeker maar in de praktijk blijkt het soms anders te lopen. Om die reden gaan wij ook de werking van de wadi’s volgen. Daarvoor is een meter geplaatst die de waterstanden doorlopend meet. Op die manier is te zien of deze oplossing werkt zoals is bedacht.

En verder…
Met de aanleg van de wadi’s is de eerste stap gezet om Elst water robuust en klimaatbestendig te maken. De volgende stap wordt genomen bij de reconstructie van de Franseweg. Op deze plek wordt de riolering aangepast om meer water op te vangen en te infiltreren in de bodem. Ook wordt er aan de inwoners van de Franseweg gevraagd om hun regenwater te infiltreren dat afkomstig is van hun daken. Door regenwater voor een deel op te vangen aan de Franseweg wordt de hoeveelheid dat naar beneden stroomt verminderd.

Foto’s: gemeente Rhenen.