Syntus wil dienstregeling aanpassen

Rhenen – Syntus wil een aantal wijzigingen in de dienstregeling doorvoeren. Het zou gaan om de lijnen 50 en 80.

Lijn 50
Met het opheffen van in totaal 6 haltes rondom Elst en Remmerden moet de reistijd van lijn 50 tussen Wageningen en Doorn-Zeist-Utrecht verkort worden. De beoogde haltes worden zelden gebruikt (gemiddeld 7 reizigers per dag).

Lijn 80 en X80
Syntus is voornemens om de lijnen 80 en X80 tussen Rhenen en De Klomp te schrappen. Deze lijnen worden vervangen door de nieuwe lijn 280 die tussen Rhenen en Veenendaals Centrum zal rijden. In deze lijn wordt nog gekeken of er een mogelijkheid is om hem door te laten rijden naar station Kesteren. De 280 rijdt in de spits 2 keer per uur en in de daluren 1 keer. De verbinding tussen Veenendaal en Amersfoort zal ook veranderd worden, deze zal Renswoude overslaan en in plaats daarvan een stuk A12 mee pakken richting Maarsbergen. De lijn 280 zal beter aansluiten op buslijnen richting Veenendaal De Klomp en richting Ede (ziekenhuis Gelderse Vallei).

Gemeente Rhenen en Foodvalley
Zowel de gemeente Rhenen als de Regio FoodValley en de reizigersvereniging zijn voornemens om bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen wijzigingen. De veranderingen lijken niet- of onvoldoende bij te dragen aan de ambitie vanuit de Bereikbaarheidsvisie Foodvalley om het openbaar vervoer te verbeteren tussen Rhenen/Achterberg, Veenendaal, Wageningen en Ede (o.a. ziekenhuis Gelderse Vallei).  De verlaging van de frequentie in de daluren speelt ook een belangrijke rol in het bezwaar.

Invoering
Mocht ondanks de bezwaarprocedure en de uitkomst daarvan toch besloten worden om de wijzigingen door te voeren zoals beoogd dan gaan de wijzigingen half december doorgevoerd worden.