Rhenen kan niet nog langer wachten op oplossing

Gemeente is verbijsterd over aankondiging Rijnbrug-besluit provincie Gelderland

Provincie Gelderland heeft laten weten geen extra geld te willen inzetten voor verbreding van de Rijnbrug, bovenop het oorspronkelijk vastgestelde bedrag. Dit zou betekenen dat de verbreding op losse schroeven komt te staan. De gemeente Rhenen is verbijsterd over deze aankondiging en kan niet langer wachten op een oplossing.

De verbreding van de brug is essentieel om het fileprobleem in Rhenen op te lossen, er is geen alternatief. Wethouder Hans Boerkamp: “Al in 2018 hebben de provincies het besluit genomen tot verbreding, nadat oplossingen op de bestaande brug onmogelijk bleken. Sindsdien zijn de provincies bezig met de voorbereiding en de planvorming. De planprocedure zou van start kunnen nu ook de stikstofkwestie oplosbaar lijkt. Als er nu wordt doorgepakt, is oplevering van een nieuwe brug in 2025 haalbaar.”

Groot belang voor de hele regio
Dit voorjaar zijn hierover nog afspraken vastgelegd in een nieuwe bestuursovereenkomst. Al in 2012 zijn de provincies, Rijkswaterstaat, regio’s en gemeenten overeengekomen dat de knelpunten in bereikbaarheid en leefbaarheid moeten worden opgelost. De verbreding van de Rijnbrug is als randvoorwaarde opgenomen in de verstedelijkingsstrategie van Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.

Provincie heeft geen financiële ruimte én geen alternatief
Er is onlangs door de provincies Utrecht en Gelderland nader onderzoek gedaan om meer zekerheid te krijgen over het benodigde investeringsbedrag. “Dat juist de provincie Gelderland nu geen financiële ruimte meer ziet, is echt onbegrijpelijk. Het geeft wat mij betreft met al deze nieuwe onzekerheid blijk van bestuurlijke onbetrouwbaarheid, die onze inwoners en ondernemers keihard raakt” aldus Hans Boerkamp. “Wat mij betreft gaan we op zeer korte termijn met provincies, regio’s en gemeenten om tafel over deze impasse.”