Resultaten onderzoek Elst

Elst – In maart hebben meer dan 450 inwoners uit Elst meegedaan aan het onderzoek over het Dorpshuis, woonbehoefte, zitjes en het Centrumplan in Elst.

Uit de enquête blijkt dat Elstenaren grote behoefte hebben aan ontmoetingsplekken en zitjes in Elst [lees hier]. Aan de gemeenteraad zal budget worden gevraagd om meerdere voorkeurslocaties in te richten als ontmoetingsplekken met zitjes, zodat het voor iedereen prettig is om daar te zijn. Denk aan zitjes bij de Rijn, bij de winkels en bij het Eierveld.

Elst, 30 april 2021. Stock Dorpshuis. Fotograaf: Peter Kuhl.

Dorpshuis
Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe bestemming voor het Dorpshuis. Een extern bureau onderzoekt de cultuurhistorische en bouwhistorische waarde van het Dorpshuis. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek en deze enquête in de besluitvorming over: wat gebeurt er met het Dorpshuis? En wat mag er wel en niet met deze grond gebeuren?

Het Centrumplan
Veel Elstenaren hebben hun voorkeur voor een ontwerpschets aangegeven. Ook zijn er via Facebook en de ideeënbus in de AH ideeën ontvangen. De komende tijd gaat de gemeente nog extra in gesprek met de omwonenden over het Centrumplan. Daarna wordt er een definitief ontwerp gemaakt.

Lees alle resultaten op de website van de gemeente Rhenen www.rhenen.nl.