Jongeren- en ouderen-hangplekken in Elst!

Elst – Als het aan wethouder Barth van Eeten ligt komen er 5 nieuwe hangplekken in Elst. Al jaren wordt er met de jeugd gekeken naar plekken waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Met de sloop van de muziektent is de jeugd eigenlijk dakloos en een alternatief is er niet echt. Maar iedere keer als er gesproken wordt over een hangplek stuiten de partijen op weerstand want een hangplek voor jongeren wil niemand in zijn buurt. Bij het vaststellen van de nieuwe locaties wordt echter even niet gekeken wat de omwonenden er van vinden. De ontmoetingsplekken worden nu gerealiseerd met dien verstande dat ze afgebroken worden als er aanwijsbare overlast door ontstaat. Het is echter niet alleen de jeugd die een ‘hangplek’ zoekt, ook ouderen willen graag een plek waar men elkaar kan ontmoeten, een bankje om even op te kunnen zitten.

5 plekken
Tijdens het overleg met de jeugd werd er vastgesteld dat er 5 plekken in aanmerking kwam voor een ‘Jongeren Ontmoetings Plek’ (JOP). Tegelijkertijd liep er een enquete om te zien waar de inwoners van Elst behoefte aan hadden met betrekking tot het centrum van Elst. Hieruit kwam naar voren dat de ouderen ook graag ontmoetingsplekken wilden. De informatie werd gebundeld en 5 locaties werden aangewezen. Tevens is er een voorstel om een Multi-court aan te leggen wat door alle leeftijden gebruikt kan worden en waar verschillende sporten op beoefend kunnen worden zoals: voetbal, basketbal, volleybal, tennis. Op de Heideweg bestaat reeds een voornemen om een Multi-court met een kunstgrasveld aan te leggen nadat de bouwlocatie ‘Woudmees’ ontwikkeld is. Daar is nu nog een groot trapveld. Aangezien het ontwikkelen van deze locatie nog een tijd zal duren, is het voorstel om op korte termijn een Multi-court aan te leggen.

Momenteel zijn De Opslag, De Veerstoep, Het Eierveld als eerste voorkeuren bekend. Daarnaast wordt gekeken naar de parkeerplaats van het Bestegoed en het (nieuw te realiseren) centrum van Elst. Waar de nieuwe Multi-court zal moeten komen is nog niet bekend.

Elst, 30 april 2021. Veerstoep. Fotograaf: Peter Kuhl.

Versnelde (tijdelijke) uitvoering
De locatie bij het Pontje is de nummer 1 van de voorkeurslocaties. De locatie parkeerterrein van het Bestegoed is een sterke voorkeurslocatie van de jongeren. De gemeente gaat op deze 2 locaties een picknicktafel plaatsen die nog voorhanden zijn op de gemeentewerf. Wanneer de Raad budget toekent voor de realisatie van de ontmoetingsplekken gaat men verder met het realiseren van de definitieve inrichting van de locaties.