Plan Nieuwe Veenendaalseweg gepresenteerd

Rhenen – Maandag 6 september werden de plannen voor de herinrichting van de Nieuwe Veenendaalseweg gepresenteerd in het Huis van de Gemeente. Geïnteresseerden konden zich vooraf aanmelden voor een tijdsblok van een uur om gespreid de plannen te komen bekijken. De algemene indruk was positief, want iedereen is het er over eens, zoals de situatie nu is, kan het niet langer. De huidige weg heeft stukken met een maximum snelheid van 50 en van 30 km per uur en is er veel variatie in voorrangssituaties. Met name voetgangers en fietsers voelen zich vaak onveilig door de huidige inrichting.

Rotonde Herenstraat en M.W. van de Waalstraat

In het nieuwe plan wordt de maximum snelheid over de hele Nieuwe Veenendaalseweg, vanaf het Paardenveld tot aan de rotonde op de Herenstraat, 30 km per uur. Hiervoor moet de weg anders worden ingericht. Aan beide zijden van de rijbaan komen fietsstroken. De meeste kruisingen worden verhoogd en gelijkwaardig (“verkeer van rechts heeft voorrang”). Alleen de Molenstraat, de M.W. van de Waalstraat en de Oude Dijksestraat worden uitritten. Ook komen er diverse zebrapaden en enkele drempels. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de snelheid tot die 30 km beperkt blijft.

Bij de diverse tafels met de deelplannen kon men in gesprek met de aanwezige deskundigen. Hoewel de algemene indruk positief was, werd er ook gediscussieerd over bepaalde zaken. Zo werd de zorg geuit over het handhaven van de maximum snelheid, zeker omdat deze nu al vaak overschreden wordt. Met name door het feit dat een deel van de weg vrij steil naar beneden gaat, zal het lastig  maken om maximaal 30 te blijven rijden. Ook het wegvallen en/of verplaatsen van parkeergelegenheid was een punt van zorg voor enkele aanwonenden.

Profiel wegdeel van Paardenveld tot aan Domineesbergwerg.

Maar behalve kritiek werden er ook aanvullingen aangedragen, zoals het aanleggen van extra zebrapaden op plekken waar ze logischerwijs wel zouden moet liggen, maar niet staan ingetekend. Ook het voorstel om de weg t.h.v. de M.W. van de Waalstraat iets te verleggen, zodat er beter zicht is voor auto’s die de weg willen oprijden, kreeg veel positieve reacties.

Behalve dat de Nieuwe Veenendaalseweg opnieuw ingericht wordt, wordt ook het gebied bij het Huis van de Gemeente aangepakt. Zo wordt het plein vergroend en wordt het parkeren aan het eerste deel van de Groeneweg veranderd. In plaats van een parkeerstrook voor langsparkeren, komen er parkeervakken, waardoor de capaciteit verdubbeld wordt.

Huis van de Gemeente en Groeneweg

De aanwezigen konden hun op- en aanmerkingen ter plekke schriftelijk kwijt in een “ideeënbus”. Tot 17 september kan dit ook nog per e-mail (geert.van.de.laak@rhenen.nl). Daarna worden deze op- en aanmerkingen beoordeeld en het uiteindelijk ontwerp wordt naar verwachting dan in november behandeld in de gemeenteraad. In 2022 zal dan gestart kunnen worden met de uitvoering en de aanpassingen zullen gefaseerd uitgevoerd gaan worden, zodat de bereikbaarheid voor bewoners, bedrijven en zorginstellingen zo weinig mogelijk wordt verstoord.

De afbeeldingen in het artikel zijn enkele details uit het gehele plan. Het volledige plan kan bekeken worden op de website van de gemeente Rhenen: www.rhenen.nl/NieuweVeenendaalseweg