Parkeer-vergunningen voor de “Onderstad”

Rhenen – Uit onderzoek is gebleken dat bewoners van de “Onderstad”, het gedeelte van de binnenstad beneden de Frederik van der Paltshof, overlast ondervinden van parkerend winkelend publiek. Door onder andere op de Koningshof te parkeren wordt het zetten van een parkeerschijf gemeden. Dit gaat ten koste van de parkeergelegenheid van de om- en aanwonenden.

Vergunning
Om de bewoners van de onderstad tegemoet te komen is de gemeente Rhenen voornemens een vergunningstelsel in te voeren. Bewoners van de betreffende straten zouden dan meer parkeerruimte moeten krijgen. Bij een eerste onderzoek waren de meningen verdeeld. In de eerste aanzet was bepaald dat voor iedere vergunning betaalt zou moeten worden. Dit plan is echter gewijzigd. Nu is iedere eerste bewonersvergunning gratis met een geldigheid van 2 jaar. Deze regeling geldt voor inwoners die bij invoering van de parkeervergunningen in de onderstad wonen. Een tweede vergunning op het zelfde adres zal direct al tussen de €80,- en €100,- gaan kosten en is niet zoals de eerste vergunning 2 jaar gratis.

Er zijn en blijven ook tegenstanders van de voorgestelde maatregel. Uit de inspraakreacties blijkt dat dit een enkele reactie betreft. Wel is er een grotere groep bewoners uit het zuidelijke gedeelte van de benedenstad die geen dan wel minder snel parkeerproblemen ervaren. Zij zien dan ook geen noodzaak voor vergunninghoudersparkeren. Om neveneffecten te voorkomen is het geen optie om het gebied te verkleinen, waarmee het zuidelijk deel buiten de regeling zou vallen. In het zuidelijke gedeelte van de onderstad bevinden zich relatief veel parkeermogelijkheden ten opzichte van de smalle(re) straten in het noordelijke gedeelte.

Toename parkeerruimte buiten het centrum
De openbare parkeerplaatsen in de benedenstad zijn straks bestemd voor het bewonersparkeren. Dit betekent dat overige parkeerders, die tot op heden in de benedenstad parkeren, op zoek moeten naar een vrije parkeerplaats buiten de onderstad. Hierdoor neemt de parkeerdruk elders toe. Uit parkeertellingen die in het kader van de ‘Evaluatie parkeren binnenstad’ hebben plaatsgevonden was de parkeerdruk aan de randen van de onderstad hoog op de vrijdagavond en zaterdagnamiddag. Dit zijn momenten waarop de winkels (nog) geopend zijn en horecabezoekers hun weg naar de binnenstad zoeken. De hoge parkeerdruk zien we onder andere terug in: de Herenstraat / Frederik v.d. Paltshof, de Buitenomme en op het Paardenveld. Met de invoering van het vergunning- houdersparkeren neemt de parkeerdruk buiten de benedenstad toe. Een hoge parkeerdruk kan leiden tot ongewenst parkeergedrag.

Het voorstel zal 14 december in de raad behandeld gaan worden.