Overeenkomst gesloten bouw Entreegebouw Vogelenzang

Rhenen – Op 16 mei heeft het college de omgevingsvergunning voor de bouw van het Entreegebouw wegens afwijking van het bestemmingsplan, goedgekeurd. Op 7 juli hebben Rhenam en Van Wijnen de overeenkomst getekend om te gaan bouwen. Begin september is de officiële aftrap voor de bouw van de twee mooi gelegen appartementencomplexen waarin 42 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De bouw van deze appartementen is tot stand gekomen in samenwerking tussen Rhenam, de gemeente Rhenen en Van Wijnen. 

Het Entreegebouw vormt, zoals de naam aangeeft, de entree van de woonwijk Vogelenzang. Met de realisatie wordt de gebiedsontwikkeling van Vogelenzang na 15 jaar succesvol afgerond. De plannen voor de realisatie van een natuurvriendelijke woonwijk rondom de unieke locatie aan de voet van de Grebbeberg lagen klaar toen in 2008 de kredietcrisis losbarstte. In de jaren daarna hebben partijen in goed overleg de ontwikkeling door weten te zetten. Daarbij zijn de oorspronkelijke doelen zoals de kwaliteit van het leefmilieu, harmonie met de omgeving en sociale woningbouw, ook in de economisch moeilijke beginjaren, niet uit het oog verloren. 

Met de realisatie van het Entreegebouw komen 42 duurzame nieuwe woningen (één- of tweepersoonshuishoudens) voor de sociale huursector in Rhenen beschikbaar Dit aantal is hoger dan de gemeentelijke norm. De realisatie van extra sociale huurwoningen is mogelijk gemaakt door een akkoord tussen de gemeente, de ontwikkelaar en Rhenam. Waarbij  alle partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen om het plan haalbaar te maken. De bijdrage van de gemeente, 260 duizend euro, is voor de helft gedekt door een provinciale subsidie 

Op 7 juli hebben de ontwikkelaar van Wijnen en woningcorporatie Rhenam een koopovereenkomst gesloten voor overname van het gehele appartementencomplex. De woningen hebben betaalbare woonlasten en zijn levensloopbestendig en hiermee uitermate geschikt voor senioren. De uitdaging is om de doorstroming van deze doelgroep opgang te brengen, waardoor er ruimere sociale huurwoningen vrij komen. Daarmee wordt extra ruimte gecreëerd op de krappe markt in het sociale segment.