Ontstenen en vergroenen om wateroverlast te voorkomen

Rhenen – Om een betere “waterhuishouding” te verkrijgen gaat de gemeente Rhenen “ontstenen en vergroenen” stimuleren. Door de toename van de neerslag door klimaatveranderingen nemen ook de risico’s van overstromingen en wateroverlast toe. Door bestrating in tuinen en op pleinen te vervangen door groen en/of waterdoorlatende bestrating zal neerslag eerder in de bodem terecht komen en niet via riolering in de grote rivieren terecht komen of op plaatsen in Rhenen voor overlast gaan zorgen. Ook wadi’s en rioolscheidingen behoren tot de maatregelen om regenwater terug in de bodem te krijgen.

Rhenen, 05 maart 2020. Ontstenen en vergroenen. Fotograaf: Peter Kuhl.

Kli-maatje
Is uw huis en tuin “waterdoorlatend”? In april lanceert de gemeente een speciale app. Op de “Kli-maatje”-app kunnen inwoners van de gemeente Rhenen binnenkort bekijken of hun huis en tuin voldoende waterdoorlatend is. Ook kunnen de gebruikers in de app tips vinden die helpen de tuinen waterdoorlatend te maken.

Bestemmingsplannen
In de toekomst zal er ook naar bestemmingsplannen gekeken worden. Mochten er bestemmingsplan-wijzigingen aangevraagd worden dan zal er in de aanvraag rekening gehouden moeten worden met meer groen en minder steen.

Scheiding van riolen
In steeds meer straten in Rhenen wordt hemelwater al gescheiden van de reguliere huis-riolen. Vaak worden dan regenwater-afvoeren van huizen en straten opgevangen in aparte rioleringen die aangesloten zijn op bezinkputten om zo het regenwater in de bodem te laten verdwijnen.

Met al deze maatregelen gaat de gemeente Rhenen proberen om de toename in hemelwater door de klimaatveranderingen beheersbaar te maken.

Rhenen, 05 maart 2020. Ontstenen en vergroenen. Fotograaf: Peter Kuhl.