Mondkapjes verzameld voor DNA-onderzoek en vingerafdrukken

Rhenen – Sinds woensdag loopt er een pilot in 23 steden waaronder in Rhenen om op straat weggegooide mondkapjes te onderzoeken op een forensisch laboratorium. De mondkapjes worden door forensisch opsporingsambtenaren verzameld. Zij documenteren de datum en tijd met daarbij de vindplaats. Op het forensisch lab in Rijswijk gaat men de achtergebleven DNA-sporen analyseren en de vingerafdrukken vast leggen. Deze gegevens zullen met de inmiddels zeer grote landelijke DNA-informatiebank vergeleken worden om zo de eigenaar van de mondkapjes te achterhalen. De eigenaar ontvangt op zijn beurt een CJIB-enveloppe met inhoud. De boete van €95,00 met daarbij €9,00 administratiekosten is voor het vervuilen van het milieu.

Rhenen, 31 maart 2021. Mondkapjes onderzoek. Fotograaf: Grebbekrant

Bezoekpatroon
Ook zal gekeken worden of het DNA op meerdere plaatsen voorkomt om zo het reisgedrag van de eigenaar te achterhalen. Tevens kan aan de hand van de vingerafdrukken vastgesteld worden of de eigenaar zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Indien de eigenaar geïdentificeerd kan worden kan deze zich niet beroepen op de wet privacybescherming. De eigenaar heeft door het argeloos wegwerpen van zijn of haar mondkapje vrijwillig zijn of haar DNA afgestaan.

Burgemeester Van der Pas
Burgemeester Hans van der Pas is blij met het initiatief. “Kennelijk is het heel normaal om een gebruikt mondkapje van je af te gooien”, zo stelt Van der Pas. “De mondkapjes zijn tot diep in de stadsbossen van Rhenen terug te vinden en ik snap werkelijk niet hoe men dit voor zichzelf kan accepteren, ik zou me doodschamen”, zo zegt de burgemeester.

Nederlands Forensisch Instituut
Vandaag en morgen wordt er door medewerkers van het NFI op meerdere plaatsen mondkapjes verzameld. Donderdag zal er tussen 15:00 uur en 16:00 uur een speciale bus bij het Huis van de Gemeente staan waar men eigen verzamelde mondkapjes kan inleveren. Als u wilt weten wie zijn of haar mondkapje bij u in de voortuin, op de stoep of bij u voor op straat heeft achter gelaten dan kunt u het mondkapje voor analyse aanbieden bij de speciale NFI-bus. Dit aanbieden is volledig anoniem. Tevens zal er donderdag rond 15:30 uur een eerste overzicht van de onderzoeksresultaten bekend gemaakt worden tijdens een persmoment bij het Huis van de Gemeente.