Is de brug nog ver?

Rhenen – De bestuursovereenkomst zoals deze in 2012 is afgesloten met betrekking tot de nieuw te bouwen Rijnbrug klopt niet meer en dus zal er een nieuwe voor moeten komen. In de bestuursovereenkomst van 2012 is namelijk nog sprake van een Tidal-flow terwijl er inmiddels op diverse vlakken is gekozen voor een 2x 2-baans weg met aan beide zijden een fietspad.

Met deze verandering moeten er ook opnieuw onderzoeken gedaan worden naar de milieu-effecten op de omgeving zoals stikstof en geluid. Aan de hand van deze onderzoeken en de uitslagen daarvan, gaan de gemeenteraden van de gemeente Neder-Betuwe, gemeente Rhenen, de provincie Utrecht en de provincie Gelderland zich opnieuw buigen over de overeenkomst tussen alle partijen.

Ook de planning voor de bouw van de nieuwe brug zal er anders uit gaan zien want de huidige planning was gebaseerd op een Tidal-flow terwijl die er nu niet meer komt. Wethouder Hans Boerkamp gaf donderdagochtend uitleg over de nieuwe gang van zaken en gaf daarbij te kennen dat er nog steeds vaart zit achter de realisatie van de nieuwe Rijnbrug. De wijziging van het plan heeft de ontwerpers en belanghebbende partijen dan wel weer terug naar de tekentafel gestuurd, het plan is nog steeds om in 2025 een nieuwe Rijnbrug te realiseren met aan beide zijden een verbetering in de infrastructuur om de verkeersdoorstroming op de N225 en de N233 te optimaliseren.

Informatie
Wethouder Boerkamp heeft tevens aangegeven dat er een nieuw en centraal informatiepunt moet komen met verbeterde animaties en informatie zodat omwonenden en belanghebbenden altijd over de juiste informatie kunnen beschikken. Ook het tijdspad voor alle procedures zou hierin duidelijk moeten worden. Ook al zijn de plannen helder, stikstof, geluid en bezwaren van bijvoorbeeld omwonenden kunnen nog flink roet in het eten gaan gooien.

Rhenen, 31 maart 2021. Stock Rhenen brug. Fotograaf: Peter Kuhl.