Minder schoolverzuim in gemeente Rhenen

Rhenen – De leerplichtambtenaren in Rhenen zagen vorig schooljaar (2015 – 2016) evenveel leerlingen als een jaar eerder. Er waren zo’n 100 meldingen. Dit schooljaar was het echte schoolverzuim echter minder dan vorig jaar. Bij meer leerlingen werd voorkomen dat er daadwerkelijk van school werd verzuimd.

Preventie schoolverzuim
De leerplichtambtenaren werden vaker ingeschakeld om problematisch schoolverzuim te voorkómen. Als naar school gaan lastig wordt, bijvoorbeeld door ziekte of gedragsproblemen, denkt de leerplichtambtenaar mee over hoe het wél kan.

Jeugdteam
De gemeente heeft de leerplichttaken sinds vorig jaar anders georganiseerd. De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en is betrokken bij het Jeugdteam. Want ook al is er geen schoolprobleem, een kind dat niet lekker in zijn vel zit, functioneert ook op school minder. Andersom is schoolverzuim nooit een probleem op zich. Door hulpverlening goed te laten samenwerken met school kan erger worden voorkomen. De leerplichtambtenaar kan snel andere voorzieningen van de gemeente inschakelen als dat nodig is, bijvoorbeeld leerlingenvervoer.

Spreekuren
De leerplichtambtenaren houden spreekuren op scholen voor voortgezet onderwijs. Daar zien ze leerlingen die een paar uurtjes hebben gespijbeld of te vaak te laat komen. Met de leerling bespreken ze waarom ze lessen missen of te laat komen. Meestal is dit al voldoende om het verzuim te stoppen, als het nodig is schakelt leerplicht er hulp bij in.