Liefdadigheids-initiatieven vanwege Corona

Rhenen – Na de nieuwe vergaande maatregelen om verdere Corona-besmettingen tegen te gaan dreigen delen van de bevolking in een isolement te geraken. Mensen die uit voorzorg thuis moeten blijven of ziek zijn kunnen op steun rekenen. Zo biedt Supermarkt Al Ousra Rhenen aan de Molenstraat aan om indien gewenst de boodschappen thuis te bezorgen. U kunt hen bereiken via de facebookpagina of tijdens openingstijden van de winkel via telefoonnummer 0624494923.

Facebook
Op Facebook is de groep “Corona hulpgroep Rhenen” opgericht. Via deze groep kunt u hulp vragen mocht dat nodig zijn. Men moet dan denken aan medicijnen halen, hond uitlaten of boodschappen doen. U kunt uw oproepen op deze facebookpagina kwijt.

Burgemeester van der Pas
Burgemeester van der Pas laat in een bericht op facebook weten dat hij erg onder de indruk is van de genomen maatregelen en de uitvoering ervan. Ook laat Van der Pas weten erg begaan te zijn met de burger-initiatieven zoals de facebookpagina “Corona hulpgroep Rhenen“. De burgemeester juicht burger-initiatieven toe en roept op om goed naar elkaar om te kijken en daar waar nodig voor elkaar te zorgen.

Er is nauw contact tussen de verschillende disciplines in het Huis van de Gemeente. Er wordt met name gekeken naar de precieze invulling en wat wel en/of niet door kan/mag gaan. Ook de gemeente houdt een oogje in het zeil voor wat betreft de kwetsbare groepen en hoe die ondersteund kunnen worden. Uiteraard wordt er ook over handhaving nagedacht maar zeker ook naar de mogelijkheden richting de ondernemers.

Zegt het voort!
Omdat lang niet iedereen facebook heeft wordt iedereen verzocht om de informatie met betrekking tot de genoemde initiatieven door te geven aan de genoemde doelgroepen.