Goede waar prijst zichzelf

Rhenen – Bijbels, Betrokken en Betrouwbaar, daar gaat en staat SGP Rhenen voor. Onze standpunten veranderen niet. Deze zijn herkenbaar, vertrouwd en goed voor u als inwoner. Mocht u ze nog eens willen nalezen kijk dan op www.rhenen.sgp.nl. Op de site staat ons verkiezingsprogramma.

Wie zijn wij?
Voorste rij van links naar rechts: Bertrick van den Dikkenberg (5), Gert van Laar (1), Marco Mulder (4)
Achterste rij van links naar rechts: Gert Hovestad (3), Bart van der Tang (6), Peter de Rooij (2) Jaco van den Broek (7)

In de komende periode willen we extra aandacht vragen voor:

– De jongeren, het gezin en het onderwijs. Nu de jeugdzorg bij de gemeente ligt is het goed om hierin te investeren. Een combinatie van zorg en onderwijs moet mogelijk gemaakt worden.

– Zingeving in een participatiemaatschappij. Uit naastenliefde komt de SGP op voor zwakkeren in de samenleving. Ondersteuning aan ouderen, mantelzorg en vrijwilligerswerk moet beter geregeld worden. Ruimhartige zorg voor inwoners die leven van een sociaal minimum. Ouderen mensen aan het werk helpen. Belangrijke zaken waar de SGP zich voor inzet.

– Een goed klimaat voor ondernemers en agrariërs. De middenstand is de ruggengraat van onze samenleving. Boeren zijn van groot belang voor onze voedselvoorziening en spelen een belangrijke rol in het natuurbeheer en het behoud van onze landschappen

– Bescherming en veiligheid voor iedereen. Veiligheid is heel belangrijk voor onze samenleving.

De SGP gaat ervoor om politieke verantwoordelijkheid te dragen. Het blijft raar om als grootste partij niet de mogelijkheid (van de andere partijen) te krijgen om mee te mogen doen in de coalitie. De grootste partij passeren in de coalitieonderhandelingen voelt als ‘niet luisteren naar de kiezer’!

Gods Woord blijft voor ons het richtsnoer om naar te handelen. Als de Heere het geeft, hopen we in de komende periode onze besluiten daarop te toetsen.

Kunnen wij op uw stem rekenen?

Gert van Laar

SGP Rhenen