Verkiezingsdebat Rhenen

Rhenen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. zijn 3 verkiezingsdebatten georganiseerd in Elst, Achterberg en Rhenen. Het laatste debat vond plaats in de hal van het Huis van de Gemeente en was druk bezocht.

Debatleider Elisabeth van den Hoogen opende avond en liet vervolgens de aanwezige lijsttrekkers een kort introductie rondje doen met elk een positief en negatief aandachtspunt van de afgelopen 4 jaar.

De hoofdmoot van het debat bestond uit de discussies op de 3 pitches van Albert Heller (De Gelderlander, Rijnbrug problematiek), Anita van Toor (Ondernemer, verkeersoverlast in de Binnenstad) en Mirjam Groenendijk (Adviesraad Sociaal Domein, aandacht voor mensen met een beperking). Daarna was er nog ruimte ingeruimd voor enkele korte pitches vanuit het publiek.

De stelling van Albert Heller was dat niet de Rijnbrug zelf, maar juist de infrastructuur op de aanvoerende routes de knelpunten zijn. In de hierop volgende discussie was iedereen het er wel over eens dat er op korte termijn echt iets moet gebeuren en dat hiervoor alle fracties eensgezind moeten acteren. Echter over de te kiezen aanpak verschillenden ze wel van mening. Zo werd onder meer het doortrekken van de A30 en een nieuwe brug bij Wageningen weer aangedragen, maar ook het herintroduceren van een pontveer, waarbij Rhenenaren gratis en anderen tegen betaling overgezet gaan worden. Waar de meeste deelnemers het wel over eens waren, was het feit dat met name de aanvoerende wegen en kruisingen op korte termijn moeten worden aangepakt.

De pitch van Anita van Toor werd geïntroduceerd met de stelling “Het vrachtverkeer moet geweerd worden uit de binnenstad”. Echter uit haar pitch bleek dat het vooral de fileproblematiek in de avondspits het grootste probleem is voor de ondernemers. Alle debat deelnemers waren het er al snel over eens dat dit uiteraard gerelateerd was aan de eerste discussie. In beide gevallen werd door Rhenens Belang onder de aandacht gebracht dat wij (Rhenen) niet te bescheiden moeten zijn en ons deel van de opbrengsten van de provinciale wegenbelasting moeten opeisen om dit probleem op te lossen.

De laatste pitch van Mirjam Groenendijk startte ambitieus met de wens dat Rhenen over 4 jaar in de top 10 van de best toegankelijke gemeenten moet staan. Want hoewel bij de herinrichting van het centrum rekening is gehouden met mensen met een beperking, moet het op andere terreinen nog wel beter.

Behalve voor de mening van de lijsttrekkers was er ook ruimte voor het ruim aanwezige publiek om zich in de discussies te mengen, hetzij door het stellen van kritische vragen maar ook door middel van een stemronde bij elke stelling.

Het gehele debat is op de website van de Gemeente Rhenen terug te kijken.