Gert Norder Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rhenen – De heer Gert Norder (1965) is al jaren een gewaardeerde vrijwilliger bij het Cultuurplatform Rhenen. Met veel enthousiasme zet hij zich keer op keer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds in voor deze organisatie. Samen met zijn vaste ‘vrijwilligers-collega’ en goede vriend de heer Frans van Doorn vormt hij een goed lopend team.

Bij de Stichting van Berg tot Berg is hij al jaren als vrijwilliger actief en mede dankzij zijn inzet genieten duizenden sporters van deelname aan een Bergrace Event.

De Cuneradag kan ook altijd op zijn hulp rekenen. Hij zorgt ervoor dat deelnemers en bezoeker elk jaar op een mooie de dag kunnen terugkijken.

Bij Zideris is hij al jaren een bekend gezicht. De cliënten van Zideris zijn afhankelijk van vrijwilligers als de heer Norder om deel te nemen aan de maatschappij.

Bij de Rijnweek in Rhenen heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de bevolking van Rhenen. Hij heeft zich ontwikkeld tot een ‘specialist’ vrijwilliger voor verkeers- en vervoerszaken.

Vanwege al deze feiten is Gert Norder onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen bij deze titel zullen later dit jaar worden opgespeld door burgemeester Hans van der Pas.


Ook namens de Grebbekrant van harte gefeliciteerd en moge onze bloemen een schrale troost zijn voor het gemis van de bij de onderscheiding behorende festiviteiten.

De redactie.