Gemeente Rhenen in 2020 veiliger ten opzichte van 2019

Rhenen – Het totale aantal registraties in de gemeente Rhenen is met -8% gedaald ten opzichte van 2019. Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) heeft het jaarlijkse veiligheidsbeeld opgesteld voor de gemeenten in Midden-Nederland. Het veiligheidsbeeld over 2020 toont aan dat de totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Rhenen is gedaald. “In de resultaten moet wel in ogenschouw genomen worden dat Corona op alle fronten een flinke impact in de cijfers heeft gehad”, zo stelt burgemeester Hans van der Pas. “Mensen waren meer thuis waardoor bijvoorbeeld inbraken sterk af namen en bijvoorbeeld de meldingen van jeugdoverlast toe namen, puur omdat de jeugd ineens overdag overal gezien wordt”, aldus de burgemeester.

Veiligheidsbeeld
Het Bureau RVS stelt twee keer per jaar een veiligheidsbeeld op over de veiligheidssituatie in de afzonderlijke gemeenten in de regio Midden-Nederland. Het veiligheidsbeeld is een goede graadmeter voor de Heuvelrug-gemeenten. De gemeenten Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede werken sinds 2019 intensief samen op het gebied van veiligheid. Dit vormt een unieke samenwerking tussen de vijf gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie, waarin gezamenlijke prioriteiten vastgesteld zijn in een regionaal Integraal Veiligheidsplan (IVP).

Lokale veiligheidssituatie
De totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Rhenen is gedaald van 606 registraties in 2019 naar 558 registraties in 2020 (-8%). De gemeente scoort daarmee beter dan het regionaal gemiddelde, dat een daling laat zien van -3%.

Het aantal woninginbraken is gedaald: van 43 in 2019 naar 31 in 2020 (-28%). Het gaat in 2020 in totaal om 16 geslaagde woninginbraken (26 in 2019: -38%) en 15 pogingen (17 in 2019: -12%).

De daling in het aantal misdrijven met grote impact is enerzijds duidelijk te zien in het aantal geweldsdelicten: van 57 in 2019 naar 34 in 2020 (-40%). Anderzijds is het aantal veel voorkomende criminaliteit zoals autokraak (-26%) en winkeldiefstal (-50%) ook in 2020 afgenomen. Woninginbraak, autokraak en geweld zijn daarmee op het laagste niveau sinds 2017.

Er is er een grote verschuiving te zien bij cybercriminaliteit (+522%). Die steeg van 7 meldingen in 2019 naar 32 meldingen in 2020. Een mogelijke verklaring is Covid-19. Het feit dat mensen meer thuis én meer online zijn, lijkt dit in de hand te werken.

Ook is er een verschuiving te zien bij drugshandel vervaardigen of bezit (+150%, van 4 naar 10). De reden van deze verhogingen zijn meerledig. Er werd het afgelopen jaar meer controles uitgevoerd op (rijdende) voertuigen waarbij drugs werd aangetroffen. Tevens kwamen er meer meldingen van verdachte situaties waarop de politie controles uitvoerden en drugs aantroffen. Ook steeg het aantal Meld Misdaad Anoniem meldingen. Hierdoor werden enkele hennepkwekerijen aangetroffen.

Overlast personen met verward gedrag kent ook een stijging (+106%, van 47 naar 97). De politie werd 2020 vaker ingezet op personen met een verward gedrag. Het meldingenpatroon laat ook zien dat er meer meldingen zijn binnengekomen op personen met verward gedrag. Het meldingen patroon laat twee dingen zien; Ten eerste dat er personen woonachtig buiten Rhenen, naar Rhenen kwamen en hier politie inzet noodzakelijk was. Ten tweede vond er meerdere keren inzet plaats op één en de zelfde persoon.

Jongerenoverlast kent ook een stijging (+35%), maar is minder sterk dan het regionaal gemiddelde van +72%. De stijging overlast jeugd is moeilijk te duiden. Mogelijk is Covid’19 pandemie hier een oorzaak van. Jongeren konden op sommige momenten niet naar school en beschikte over weinig alternatieven. Dit zou kunnen betekenen dat de jongeren elkaar meer opzochten en overlast veroorzaakten. Daarnaast is er een specifieke plek binnen de gemeente Rhenen waar jongeren in hoge aantallen bij elkaar komen. Dit wordt door de omgeving gezien als een overlast gevende plek. Het meldingenpatroon bevestigd dit vermoeden.

Gezamenlijke aanpak Heuvelrug-gemeenten
De vijf Heuvelrug-gemeenten blijven ook in de komende jaren volop samenwerken om de gezamenlijke doelen uit het IVP te realiseren voor een veilige woon- en leefomgeving. Burgemeester Hans van der Pas zegt hierover: “Het is bemoedigend om te zien welke resultaten we hebben bereikt door een gerichte, gezamenlijke inzet. Een stimulans om de komende jaren op deze manier de samenwerking voort te zetten.”