Een kazerne is meer dan een stalling

Elst – Zaterdagmiddag was het dan eindelijk zover. Na jaren bivakkeren in de sterk verouderde stalling achter het oude dorpshuis, werd de nieuwe brandweerkazerne van de vrijwillige brandweer Elst officieel geopend.

Na enkele korte speeches van Johan Klaassens (postcommandant), Carolien Angevaren (directeur Brandweerrepressie VRU) en Burgemeester Hans van der Pas, werd door Hans van der Pas en Carolien Angevaren gezamelijk een plaquette onthuld. De daarna door een uil ingevlogen sleutel werd door de Burgemeester overhandigd aan de postcommandant, waarmee officieel de kazerne werd overgedragen.

Carolien Angevaren benoemde in haar speech dat een brandweerkazerne meer is dan een stalling van brandweer materieel. Het is ook een huis voor de leden van de vrijwillige brandweer.

Burgemeester Hans van der Pas refereerde in zijn toespraak nog aan het lange traject dat vooraf ging aan de nieuwbouw. Pas toen in 2017 een geschikte locatie gevonden werd, die door de Stichting de Boom beschikbaar werd gesteld, ging het snel. De omwonenden werden vanaf het begin goed ingeformeerd en ondanks een aantal kritische geluiden, is de hele procedure rond bestemmingsplan en bouwvergunning zonder bezwaar doorlopen.

Toen een jaar geleden de aannemingsovereenkomst was getekend, ging het snel. In 9 maanden werd door de lokale aannemer Bouwbedrijf Bouman en onderaannemer Dikkenberg van der Kraats de nieuwe kazerne gerealiseerd.

Na de officiële opening konden alle Elstenaren een kijkje nemen in de nieuwe kazerne en ook de beide nieuwe brandweervoertuigen bewonderen.

Namens de Grebbekrant overhandigde hoofdredacteur Peter Kuhl een mooie foto op canvas aan postcommandant Johan Klaassens.