Aanpassingen natuurgebied Palmerswaard

Rhenen – Begin juni leggen Utrechts Landschap en gemeente Rhenen een nieuw raster aan tussen de strandjes bij Moeke en de rest van het natuurgebied de Palmerswaard. Het raster en strenger toezicht moeten ervoor zorgen dat recreanten kunnen genieten en dat de kwetsbare natuur minder verstoord wordt. De Palmerswaard biedt ruimte aan verschillende type recreanten. Wandelaars kunnen genieten van het gebied waar Galloway’s grazen en op het recreatiestrandje kun je heerlijk aan het water zitten.

Rhenen, 09 juni 2021. Palmerswaard. Fotograaf: Peter Kuhl.

Grenzen
De huidige gebiedsgrens tussen recreatiegebied en rustgebied voor dieren was onduidelijk en werd vaak genegeerd. Met een nieuw raster, duidelijke bebording en een structurelere samenwerking tussen Boa’s van de gemeente Rhenen, Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap en de politie wordt deze nieuwe afbakening gelanceerd.

Verstoring
“Recreatie die tot na zonsondergang en buiten de gebiedsgrenzen plaatsvindt, verstoort mens en natuur. Omwonenden hebben soms overlast van mensen die daar ’s avonds laat verblijven. Naast deze nachtelijke verstoring is de rommel die erna achterblijft (van etensresten tot plastic verpakkingen en glasscherven) schadelijk voor wilde dieren, die daar hun neus in drukken. Het afval komt ook gemakkelijk in de rivier terecht,” zegt een boswachter van Utrechts Landschap, die met het nieuwe grens een statement willen maken.

Regels
“Ook Rhenen wordt steeds drukker en men wil meer ruimte om te recreëren. Recreanten krijgen er een stukje strand bij maar er wordt niet langer mild gereageerd op het negeren van het raster en de openstellingsregels. Zo beschermen we de diersoorten die horen bij deze uiterwaarden en hun natuurlijke gedrag.”