Wilde zwijnen afgeschoten

Rhenen – Twee vermeende Zuid-Amerikaanse witlippekari’s liepen al geruime tijd binnen de grenzen van de gemeente Rhenen aan de rand van de openbare weg en kregen veel bekijks. Omdat het erop leek dat het om deze bijzondere soort ging, mochten de beesten niet worden afgeschoten, hoewel ze voor veel overlast zorgden.

Op vrijdagmorgen 1 juli, werden de twee beesten waargenomen binnen de bebouwde kom van Rhenen aan het Paardenveld. Een bioloog van het schuttersteam van dierenpark Ouwehand constateerde dat het toch niet om witlippekari’s ging, maar om jonge wilde zwijnen.

Hoewel de gemeente er alles aan gedaan heeft om te zoeken naar een goede oplossing voor het behoud van de dieren, werd nu toch besloten tot afschieten. Dit vanwege het gevaar voor verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom en het feit dat het om zwijnen ging die behoorlijk tam waren en zich niet lieten verdrijven.

In de provincie Utrecht zijn wilde zwijnen niet welkom; ze veroorzaken schade aan natuur en landbouwgewassen en leveren een gevaar op voor de verkeersveiligheid.

Omdat de zwijnen zich inmiddels binnen de bebouwde kom bevonden was het noodzakelijk dat de burgemeester van Rhenen toestemming gaf voor het afschieten van de dieren.

De twee mensen van het schuttersteam van Ouwehand hebben de zwijnen afgeschoten. De omgeving was inmiddels afgezet. De Boa van landgoed Prattenburg heeft de dieren afgevoerd.