Weerstand groeit tegen spitsafsluiting

Rhenen – Voor de één een verlichting maar voor de ander een verzuchting, de spitsafsluiting van de Boslandweg en de Spoorbaanweg valt niet bij iedereen in goede aarde. Sinds de spitsafsluiting staan inwoners van de Grebbeweg, Grebbekwartier zuid en de nieuwbouwwijk  ‘De Vogelenzang’ in dezelfde file die zij normaal via de Boslandweg en de Spoorbaanweg konden omzeilen. De groep bewoners voelt zich dan ook niet gehoord door de gemeente en het slachtoffer van deze maatregel.

“Belachelijke maatregel”, aldus André Toonen (foto), een bewoner van de Grebbeweg. “Bewoners van de Grebbeweg en de achterliggende wijken zoals het Grebbekwartier en de Vogelenzang zijn geen sluipverkeer maar bestemmingsverkeer binnen de gemeentegrenzen van Rhenen. Zij betalen wel belasting voor het onderhoud van deze weg maar mogen er tussen 16:00 uur en 18:30 geen gebruik van maken en kunnen achteraan in de file aansluiten”, zo laat Toonen weten. Het zou de gemeente sieren om het probleem bij de bron aan te pakken en hier dan ook enige vaart achter te zetten. Nu heeft de gemeente zich laten leiden door eenzijdige informatie zonder oog te hebben voor de overige bewoners. Gesprekken met wethouders en ambtenaren hebben geen enkele zin gehad. Volgens Toonen is de aanpak van de Rijnbrug dé oplossing al gaat deze oplossing heel veel tijd vergen, nu spant men het paard achter de wagen. André Toonen denkt net als een aantal andere bewoners aan het ondernemen van stappen tegen de genomen maatregelen.

“Wij worden als bewoners van Grebbekwartier zuid gediscrimineerd. Op slechts 10 stappen afstand krijgt iedereen een vergunning terwijl wij die niet meer krijgen. Wij zijn geen sluipverkeer!”, zo laat Ingrid van Deuveren weten. Als bewoner van de Koekoekweg blijft er nu niets anders over dan overal achteraan in de file aan te sluiten. Simpel even een paar kinderen naar huis brengen na het sporten is een ware beproeving geworden.

Positieve geluiden
Ook al zijn het er weinig, er klinken ook voorzichtige positieve geluiden. Het lijkt erop dat na de afsluiting van de Boslandweg en de Spoorbaanweg de doorstroming op de Lijnweg en de Cuneraweg te zijn verbeterd. De problemen op het viaduct zijn zichtbaar minder doordat de beide kruisingen zo goed als niet meer geblokkeerd worden. De problemen op de beide kruisingen hebben ook gevolgen voor de doorstroming op de Lijnweg en de Cuneraweg. Signalen van toename van verkeer op bijvoorbeeld de Nieuwe Veenendaalseweg en de binnenstad van Rhenen zijn vooralsnog uitgebleven.