Vuurwerkvrije zones!

Rhenen – Gemeente Rhenen start dit jaar met twee vuurwerkvrije zones. U mag daar op Oudejaarsdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur geen vuurwerk afsteken. In Rhenen is dat het centrum. In Elst zijn dat de straten Eierveld, Tabakshof en Spijlen en het winkelgebied.

Dit voorjaar hebben we een enquête uitgezet via het inwonerpanel ‘rhenenspreekt.nl’. De resultaten van deze enquête hebben we met inwoners besproken. Op drie avonden spraken we over de vraag: ‘Hoe zorgen we voor een veilige en gezellige jaarwisseling?’. We hebben verschillende ideeën opgehaald. Met inwoners hebben we gesproken over de invulling van vuurwerkvrije zones. We hebben de zones bepaald en spelregels afgesproken.

Rekening houden met elkaar!
Voor 18.00 uur mag u op Oudejaarsdag geen vuurwerk afsteken. Maar we weten allemaal dat het op verschillende plekken toch voor die tijd gebeurt. In de huidige vuurwerkvrije zones hebben veel mensen last van vuurwerk dat mensen afsteken. Inwoners durven soms hun boodschappen niet meer te doen en huisdieren zijn bang.

Spelregels
Binnen een vuurwerkvrije zone mag u op Oudejaarsdag geen vuurwerk afsteken tussen 08.00 uur en 18.00 uur. We geven de zone aan met borden en stoeptegels die de gemeente plaatst. Door het instellen van vuurwerkvrije zones hopen we dat inwoners elkaar makkelijker aanspreken. Zo houden we rekening met elkaar!