Vervanging kunstgras VVA valt duurder uit

Achterberg – De vervanging van het kunstgras van voetbalvereniging VVA Achterberg valt duurder uit dan eerder was begroot. Een rekenfout voor wat betreft het oppervlak van het veld en de gestegen grondstofprijzen liggen hieraan onder andere ten grondslag.

Voor de vervanging van het kunstgras op sportpark de Meent was een bedrag van € 240.000,00 gereserveerd in de gemeentelijke begroting. Het veld blijkt echter groter te zijn dan de afmeting waar de begroting op gebaseerd is. Ook zijn het plaatsen van kantplanken niet mee genomen. Kantplanken langs het kunstgrasveld moeten er voor zorgen dat de rubber korrels die als opvulling van het kunstgras dienen niet meer buiten het veld kunnen komen. Samen met de prijsstijging op bijvoorbeeld hogere grondstofprijzen komen de kosten voor vervanging van het kunstgras € 72.000,00 hoger uit. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. In totaal komt de vervanging van het kunstgras dan uit op € 377.520,00.

SPUK
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer terugvragen van de belastingdienst. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport). Via SPUK maakt de gemeente Rhenen aanspraak op een tegemoetkoming van €52.500,00 (incl BTW).

Extra krediet
Zonder de SPUK-tegemoetkoming valt het kunstgras €137.520,00 duurder uit. Als de SPUK-regeling van €52.500,00 daar vanaf getrokken wordt blijft er een gat van €85.020,00 over. Middels een bestuursvoorstel zal nu goedkeuring moeten komen op de verhoging van het reeds toegekende reservering. De vervanging van het kunstgras staat gepland voor de zomerstop.