Uitreiking Lintjes

Rhenen – Op 24 april j.l. heeft burgemeester Hans van der Pas noodgedwongen in een telefoongesprek 5 lintjes uitgereikt. Mevrouw Reina Hootsen en heren Rob Moret, Frans van Doorn en Gert Norder zijn toen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer André Toonen is toen onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In verband met de toen geldende corona maatregelen konden de lintjes toen niet fysiek opgespeld worden.

Vandaag zijn in het hele land dan eindelijk de lintjes eindelijk overhandigd aan de gedecoreerden. In een sobere bijeenkomst, waarbij slechts enkele familieleden aanwezig konden zijn, sprak burgemeester Hans van de Pas in het Huis van de Gemeente de gedecoreerden toe en overhandigde hij de versierselen.