Stop de sluipmoordenaar

Rhenen – In de winter draaien we de kachel wat hoger, houden ramen en ventilatieroosters gesloten. Lekker warm, maar ook een risico. Want als iets niet in orde is met uw verwarmingsinstallatie, dan kan er giftig gas vrijkomen: koolmonoxide (CO), ook wel de sluipmoordenaar genoemd. Een koolmonoxidevergiftiging kan iedereen overkomen.

Koolmonoxide: u ruikt het niet, u ziet het niet, u proeft het niet
Koolmonoxide is een giftig gas, dat vrijkomt als iets niet in orde is met bijvoorbeeld uw verwarmingsinstallatie. Dat gaat niet alleen om oude installaties. Ook nieuwe cv’s kunnen verkeerd aangesloten zijn waardoor koolmonoxide vrijkomt. U ruikt het niet, u ziet het niet, u proeft het niet. Het lijkt een beginnende griep. Koolmonoxide verdringt de zuurstof in uw bloed en u raakt bewusteloos. U kunt overlijden.

Waar moet u een CO-melder hangen
Het is van levensbelang dat u snel wordt gewaarschuwd als er koolmonoxide vrijkomt in uw huis. En dat kan alleen door een goed geplaatste CO-melder. Het is een misverstand dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. Koolmonoxide is juist een fractie lichter dan lucht en heeft de eigenschap dat het goed mengt met lucht. In de ruimte van het verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, haard, kachel of geiser, stijgt koolmonoxide samen met de warme lucht op. Om u op tijd te waarschuwen, moet de CO-melder in die ruimte dus aan het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen. In verblijfsruimten zoals de slaapkamers en woonkamer is dat op ademhoogte.

Ventileer – controleer – alarmeer
Wat kan u zelf doen om CO-vergiftiging te voorkomen?
1. Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam op een kier open staan.
2. Controleer: laat uw verwarmingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd vakman.
3. Alarmeer: plaats een CO-melder in de ruimte van het verwarmingstoestel aan het plafond.
Lees tips en adviezen op www.brandweer.nl/koolmonoxide en in het speciale magazine over koolmonoxide.

WhatsApp uw vragen over koolmonoxide
Heeft u vragen over koolmonoxide, WhatsApp deze naar 06 12 95 85 99 en u krijgt binnen kantooruren antwoord van onze brandveiligheidsexperts. U kunt ons ook bellen op 088 878 1000 of e-mailen via voorlichting@vru.nl. Volg Veiligheidsregio Utrecht op Facebook en Instagram om regelmatig tips te ontvangen.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter. Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/utrecht.