Simone Veldboer met pensioen

Rhenen – Simone Veldboer (Progressieve Combinatie) stopt als wethouder in Rhenen. Ze zal vanaf dit voorjaar haar taken als wethouder neerleggen. Simone was sinds 2005 betrokken bij de politiek en het bestuur van de gemeente Rhenen. Simone Veldboer is 66 en begon in 2005 haar politieke carrière als raadslid in de gemeente Rhenen. De laatste 5½ jaar heeft zij als wethouder de portefeuilles Welzijn, Wonen, Dienstverlening en Sport & Cultuur onder haar hoede gehad. Daarnaast was Simone 1e locoburgemeester.

Tijd voor een nieuwe fase
De belangrijkste reden voor haar vertrek is dat zij ervaart dat het ambt een te zware wissel trekt op haar leven. Dat merkt zij niet alleen zelf, maar ook haar man Pieter. Simone zegt daarover: “We merken dat het gemak waarmee we onze werkzaamheden combineren, afneemt. We vinden het tijd voor een nieuwe fase, voor een andere inrichting van ons leven. In april bereik ik mijn pensioenleeftijd en het lijkt me passend om mijn wethouderstaken rond die tijd over te dragen. Jullie kunnen rustig van me aannemen dat het afscheid me aan het hart gaat.”

Grootst behaalde mijlpalen
Simone Veldboer bracht mensen dichter bij elkaar. Zij zorgde ervoor dat welzijn weer bij de inwoners kwam. Zo was zijn nauw betrokken bij de realisatie van de “Buurtkamer” op de Valleiweg. 14 april 2018 opende zij samen met burgemeester Hans van der Pas de voordeur. Ook trok zij de vastgelopen realisatie van het woonzorgcentrum ‘De Linde’ in Achterberg weer vlot. Ook zorgde zij ervoor dat de gemeente de regie over de woningbouw weer terug in handen kreeg.

Rhenen, 14 april 2018. Opening buurthuiskamer Rhenen Hoog. Fotograaf: Peter Kuhl.

Een betrokken en bevlogen wethouder
Burgemeester Hans van der Pas heeft begrip voor Simone’s keuze. “Tegelijkertijd zal zij in Rhenen zeker gemist worden. Met haar vertrek eindigt een tijdperk. We verliezen een betrokken en bevlogen wethouder die van grote betekenis is geweest voor onze gemeente.” Van der Pas roemt de betrokkenheid van Simone en de persoonlijke aandacht die zij heeft voor inwoners. “Simone heeft als wethouder binnen het sociaal domein altijd oog gehad voor mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Daarbij waren niet de wetten en regels leidend, maar de behoefte van mensen om hun leven weer op de rails te krijgen. Zij was daarmee een voorbeeld voor ons allemaal.”

Opvolging en afscheid
Wie Simone Veldboer mogelijk opvolgt als wethouder is aan de gemeenteraad van Rhenen. Mocht het nodig zijn, dan worden haar taken herschikt binnen het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast zal er natuurlijk ook op een passende manier afscheid van haar worden genomen. Meer informatie volgt zodra dit bekend is.