Rhenen gaat deelnemen aan ‘Meld Misdaad Anoniem’, grote verschuivingen in de criminaliteits-cijfers.

Rhenen – Meld Misdaad Anoniem (MMA) is niets nieuws. Het meldpunt bestaat al jaren maar het delen van informatie met gemeenten was erg summier. Daar komt met de deelname aan MMA door de gemeente Rhenen verandering in. De kosten voor de deelname, zo’n kleinen €1000,00 worden het eerste jaar door de provincie Utrecht gedragen.

Met de deelname wil de gemeente Rhenen meer inzicht krijgen in wat de bevolking te melden heeft aan MMA. Zo krijgt de gemeente meer inzicht in de informatie die uit het meldpunt voortvloeit. Uiteraard zal de anonimiteit volledig gewaarborgd blijven.

Ondermijning
De nadruk van de gemeente Rhenen als het gaat om de bestrijding van criminaliteit ligt momenteel bij “Ondermijning”. Bij ondermijning moet gedacht worden aan drugshandel, het maken van drugs en het witwassen van gelden die voortkomen uit de handel in drugs. In de eerste helft van 2020 heeft in de gemeente Rhenen 6 maal een drugs gerelateerde misdrijf plaatsgevonden. Dit is een stijging van 200% ten opzichte van 2019. Naast de directe acties met betrekking tot de opsporing van de drugs zelf en de locaties waar de drugs gefabriceerd worden zal ook gekeken worden bij bedrijven. Gekeken wordt dan naar de financiële boekhouding en bijvoorbeeld bij autobedrijven naar auto’s die voor de export bedoeld zijn. In deze auto’s worden vaak drugs en/of geld verstopt in geheime opbergplaatsen. Bedrijven op bijvoorbeeld Remmerden of de buitengebieden worden doorgelicht om te kijken of zij geen bedrijfsruimte beschikbaar stellen voor de productie van drugs. Meld Misdaad Anoniem speelt in veel van dit soort gevallen een belangrijke rol. Omwonenden constateren vaak als eerste dat er afwijkend/verdacht gedrag vertoond wordt.

Cijfers Rhenen eerste half jaar
De Corona-epidemie heeft zijn uitwerking op de criminaliteit. Er is een verschuiving te zien in het aantal woninginbraken naar het aantal internet-oplichtingen. In de eerste helft van 2020 zijn veel mensen erg vaak thuis geweest waardoor het voor inbrekers te riskant was om in te breken. Ook het aantal geweldsdelicten nam af. Volgens burgemeester Hans van der Pas was ook dit te wijten aan het feit dat de mensen meer thuis verbleven. Een forse stijging is dan weer te zien op het huiselijk geweld. De stijging van +22% is ook weer toe te kennen aan het thuisblijven in verband met Corona.

De grootste stijger in het onderstaande overzicht is ‘overlast van personen met verward gedrag’. Met 49 meldingen is hierin sprake an een stijging van 227%. “Er wordt in de registratie van ‘overlast van personen met verward gedrag’ echter geen rekening gehouden met meldingen van eenzelfde persoon”, aldus burgemeester Van der Pas.