Plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe jachthaven gepresenteerd!

Rhenen – Het schatje van een stadje snakt al jaren naar verbetering van de waterrecreatie aan de oevers van de Rijn. De gebeden lijken te zijn gehoord en vandaag presenteerde burgemeester Hans van der Pas, als portefeuillehouder Recreatie & Toerisme, samen met een aantal Rhenense initiatiefnemers het plan voor de nieuwe jachthaven in Rhenen.

Initiatiefnemers
Hans en Gert van de Glind, Adrie Gerritsen, Jan Bouwhuis en Edwin van Kalkeren hebben de handen in één geslagen en zijn een initiatief gestart om de tak “water-recreatie in Rhenen” een boost te geven. Met name Hans en Gert van de Glind zijn hierin de kar-trekkers en waren in het initiatief van mening nu eens iets terug te doen voor Rhenen.

De Plannen
De huidige vorm van de passantenhaven met 7 ligplaatsen nodigt volgens Adrie Gerritsen niet echt uit om als plezierjacht-eigenaar een nacht te gaan overnachten. Het passerende beroepsvervoer zorgt voor “wild water” waardoor de passanten niet rustig kunnen liggen. “Wat er nu gebeurt is dat de bezoekers doorvaren naar bijvoorbeeld Wageningen waar het wel mogelijk is om zonder golfslag te kunnen liggen”, aldus Gerritsen. Het plan van de nieuwe passantenhaven omvat een grotendeels omsloten aanlegplaats voor 49 plezierjachten. Adrie Gerritsen benadrukt dat het om een passantenhaven gaat en niet om een jachthaven waar men als booteigenaar de boot kan stallen voor bijvoorbeeld de wintermaanden.

Camper-plaatsen
Het plan omvat meer dan alleen een passantenhaven voor 49 boten. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om een standplaats voor campers te realiseren. De huidig toegewezen plek voor campers aan de Paardenmarkt nodigt niet echt uit om als camper-eigenaar te overnachten. Met de realisatie van een aantal camperplaatsen, 9 in eerste aanleg, in de nabijheid van de passantenhaven hopen de initiatiefnemers ook deze toeristentak tegemoet te komen.

Loswal
Ook de loswal is meegenomen in de nieuwe plannen. Naast de ligplaats voor de beroepsvaart gaat men kijken of hier een uitbreiding van de parkeermogelijkheden gerealiseerd kan worden. Met name speedboot-eigenaren worden op deze plek tegemoet gekomen met een nieuw aan te leggen mogelijkheid om boten te water te laten. Het is de initiatiefnemers een doorn in het oog dat speedboot-eigenaren nu uitwijken naar de overkant van de Rijn om daar de boot te water te laten. De dijk staat op mooie dagen vaak flink vol met boottrailers en die moeten eigenlijk in Rhenen kunnen blijven.

Visvereniging
Ook visvereniging “De Voorn” is betrokken bij de realisatie van het project. De initiatiefnemers zijn benaderd door de voorzitter van visvereniging “De Voorn” om een mogelijkheid te creëren voor gehandicapten om te kunnen vissen. Een speciale vis-vlonder is in het huidige plan meegenomen.

Traject
De wensen zijn zoveel mogelijk in kaart gebracht en de betrokken instanties, omwonenden en Restaurant Moeke zijn inmiddels benaderd en niet alleen geïnformeerd maar ook gevraagd om vooral input te geven aan de vormgeving van het plan om zodoende uiteindelijk een passantenhaven en meer te realiseren waarin iedereen zich kan vinden en die een grote toevoeging zal zijn voor de toerisme in Rhenen. De volgende stap is het verkrijgen van de nodige toestemming en vergunningen.

In het plan is met alles rekening gehouden. Er zijn veel belanghebbenden die er iets over mogen denken maar de realisatie van de passantenhaven zoals deze nu bedacht is, zal zoveel mogelijk op de huidige locatie plaatsvinden. Zo blijft men uit de buurt van de Palmerswaard (Utrechts Landschap) en zal ook de veerwei ongeroerd blijven (Natura 2000). Zelfs het onderkomen van de havenmeester zal weinig stof doen opwaaien want het onderkomen drijft in dezelfde haven. De grootste hobbel in het traject naar de realisatie van de passantenhaven zal Rijkswaterstaat worden, die is immers “eigenaar” van de waterweg. Ondanks dat verwachten de initiatiefnemers weinig tegenslag en kan, als het verder mee zit, in 2022 gebruik gemaakt worden van de nieuwe passantenhaven.