Ook voor jongeren een lintjesregen!

Rhenen – Een koninklijke onderscheiding wordt ieder jaar met Koningsdag uitgereikt aan mensen die zich onvoorwaardelijk hebben ingezet voor hun omgeving. Hier hoort vaak een belangrijke prestatie of een lange periode van vrijwilligerswerk bij. Jongeren vallen hierdoor vaak buiten de boot, zelfs als ze een voorbeeld zijn voor anderen.

Verreweg de meeste onderscheidingen worden toegekend aan vrijwilligers. Denk aan vrijwilligers bij sportverenigingen, voedselbanken, carnavals- of buurtverenigingen, zorginstellingen, maar ook pleegouders of mantelzorgers. Daarnaast kunnen onderscheidingen worden toegekend aan personen die weliswaar een betaalde functie hebben, maar daarin bijzonder hebben gepresteerd en daarmee de maatschappij een dienst hebben bewezen.

Jongerenraad
Met de Jongerenlintjes, een bewezen concept in onder andere Den Haag, Groot Nissewaard, Nieuwegein en ook in de gemeente Neder-Betuwe, wil de Jongerenraad van de gemeente Rhenen jongeren in het zonnetje gaan zetten. Dit kunnen jongeren zijn die zich al jaren inzetten bij een club, een uitzonderlijke (sport)prestatie hebben geleverd, al een behoorlijk tijdje mantelzorg verrichten of zich op wat voor een manier dan ook inzetten voor hun omgeving. De jarenlange wens wordt nu in de vorm van een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad om hiervoor onder andere een financiële ondersteuning voor te vragen.

Effect
De uitreiking van Jongerenlintjes geeft aandacht aan de maatschappelijke inzet van jongeren tussen 12 en 24 jaar. De jongere wordt in het zonnetje gezet en er gaat een positief/stimulerend effect naar andere jongeren uit. Vanaf september 2021 worden de eerste jongerenlintjes in Rhenen door de burgemeester uitgereikt. Daarna vindt deze uitreiking jaarlijks plaats.

Criteria
De volgende criteria worden gesteld aan de activiteit waarmee de betreffende persoon kan worden aangemeld:

  • Tussen de 12 en 24 jaar (voortgezet onderwijs, hoger onderwijs)
  • Intensieve inzet voor de maatschappij (Een naaste, organisatie, club, etc.)
  • Voorbeeldfunctie voor andere jongeren
  • Minimaal 2 uur per week bezig met deze activiteit voor een langere periode.

De criteria zijn niet in beton gegoten. De selectiecommissie kijkt per situatie wat passend is.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van de Jongerenraad Rhenen. Daar vind men een aanmeldingsfoarmulier. Aanmelden kan tot en met 6 augustus.

Bijgaande foto betreft de lintjesregen van 26 april 2019.