Nieuwe toekomst voormalig dorpshuis Elst in zicht

Elst – Als het aan de gemeente ligt komt er eindelijk schot in de plannen voor nieuwbouw op het oude dorpshuis-terrein in Elst. Met het benoemen tot een gemeentelijk monument hoopt de gemeente een goede stap in de realisatie van de nieuwbouw te kunnen doen.

Cultuurhistorie
Het originele deel van het oude Dorpshuis is in 1902 gebouwd als openbare basisschool met losstaande gymzaal. In 1921 zijn aan de zuidoostzijde 2 lokalen aangebouwd en in 1954 is aan de noordwestzijde een ruimte voor een Dorpshuis aangebouwd. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is het gebouw niet meer in gebruik als school, maar volledig als dorpshuis (en brandweerpost). Sinds 2012 is het hoofdgebouw niet in gebruik.

Monument
De gemeente Rhenen ontving in 2020 een verzoek van de Erfgoedvereniging Heemschut met de vraag om het voormalige de voormalige dorpsschool aan de Rijksstraatweg 164 in Elst als gemeentelijk monument aan te wijzen. Veel Elster inwoners hechten veel waarde aan het behoud van dit aanzicht bepalende object en vele herinneringen liggen hier opgeslagen.

Toekomstige herontwikkeling
Vanwege de toekomstige herontwikkeling van de locatie voor woningbouw heeft het college en de raad in 2011 besloten het slopen van het Dorpshuis als uitgangspunt te nemen. In 2012 is een sloopvergunning voor het geheel slopen van de dorpsschool afgegeven. Vanwege het besluit tot sloop is er sindsdien echter geen onderhoud meer aan het gebouw gepleegd en verkeren de twee panden in slechte technische staat. De verkooppoging in 2012 is niet geslaagd vanwege onder andere de bouwcrisis en onduidelijkheid over de plek van de nieuwe brandweerpost. De brandweer is in 2019 verhuisd naar een nieuwe locatie.

Verval
Door de lange stilstand en het hierbij uit voortvloeiende achterstallig onderhoud heeft er voor gezorgd dat er sprake is van groot verval. De tand des tijds heeft er voor gezorgd dat grote delen van de dorpsschool (thans Het Dorpshuis) onbruikbaar is geworden om als uitgangspunt van nieuwbouw te fungeren.

Behoud
De gemeente wil nu de voorgevel en een stuk van de zij-gevel aanmerken als gemeentelijk monument. Hiermee blijven deze delen van het gebouw behouden en is de weg vrij om hierachter doormiddel van nieuwbouw woonruimtes te creëeren. De enige verdere eis is wel dat de dakconstructie ook in de nieuwbouw terug komt. Wethouder Barth van Eeten is blij met de ontwikkeling. “Nu maar hopen dat het een veelzijdige invulling krijgt waarbij een grote diversiteit aan wooneenheden ter beschikking komt zoals seniorenwoningen en gezinswoningen”, aldus Van Eeten.

Elst, 30 april 2021. Stock Dorpshuis. Fotograaf: Peter Kuhl.