Nieuw Rhenens coalitieakkoord getekend

Rhenen – Donderdagavond 23 juni werd in Rhenen het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’ ondertekend. In dit akkoord staat wat de vier coalitiepartijen, SGP, Rhenens Belang, D66 en het CDA, de komende vier jaar willen bereiken. Aansluitend was de installatie en beëdiging van de (nieuwe) wethouders.

De wethouders in het nieuwe college zijn Gert van Laar (SGP), Dick Poortinga (Rhenens Belang), Hans Boerkamp (D66) en Bert Fintelman (CDA), naast burgemeester Hans van der Pas. Het was een bijzondere raadsvergadering met een feestelijk tintje.

Klik hier voor het hele coalitieakkoord

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Hans van der Pas
• Coördinatie bestuur en beleid
• Kabinetszaken
• Openbare orde en veiligheid
• Handhaving
• Versterken lokale democratie en participatie
• Digitale samenleving
• Bedrijfsvoering en dienstverlening
• Regio Foodvalley

Wethouder/1e loco Gert van Laar (SGP)
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Wonen
• Ruimtelijke projecten
• Beheer openbare ruimte
• Riolering
• Afvalverwerking
• Vergunningverlening
• Omgevingswet

Wethouder Dick Poortinga (Rhenens Belang)
• Welzijn
• Volksgezondheid en sport
• Kerngericht werken
• Participatiewet
• Economie
• Recreatie en toerisme
• Cultuur (historie)

Wethouder Hans Boerkamp (D66)
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• Jeugd
• Onderwijs en kinderopvang
• Mobiliteit en bereikbaarheid
• Basismobiliteit
• Financiën en belastingen

Wethouder Bert Fintelman (CDA)
• Gemeentelijk Vastgoed
• Grondbeleid
• Duurzaamheid/klimaat
• Landelijk gebied/buitengebied en natuur
• Milieu
• Nutsbedrijven

Met dank aan de gemeente Rhenen voor de foto’s.