Niet voldoende draagvlak voor verbod op posters ‘Second Love’

Rhenen – Het amendement van de SGP om de posters van ‘Second Love’ te verbieden heeft het niet gehaald. Naast de SGP was alleen de Christen Unie en het CDA voor een verbod op de posters. Ondanks het betoog van Gert van Laar kon er door de fractie van de SGP geen meerderheid in de raad verkregen worden en is het amendement verworpen.

Naast de ingezonden brief van het platform van Reformatorische kerken in Rhenen refereert Van Laar naar persoonlijke benadering van mensen die klachten bij hem neergelegd hebben. Volgens de klagers zou ‘Second Love’ onder andere voor meer scheidingen zorgen.

De meeste tegenstemmers, zijnde de VVD, Progressieve Combinatie Rhenen, Rhenens Belang, D66 en de PvdA, vinden het een zaak van de Reclame Code Commissie die een landelijk beleid voert op het wel of niet geoorloofd reclame maken voor bepaalde zaken. Ook zien de meeste tegenstemmers niet in waarom de poster van ‘Second Love’ aanstootgevend zou zijn. Het verbod op deze posters zal niet in de Algemene Plaatselijke Verordening worden opgenomen zoals gewenst in het SGP amendement.