MOB-complex Elst als oefenlocatie

Elst – Als het aan Max van Oorspronk, de eigenaar van het MOB-complex “Zwijnsbergen” in Elst, ligt zal er binnenkort weer enige “bedrijvigheid” plaatsvinden. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk gebruiken van de bouwwerken en het terrein voor opslag- en trainingsruimte voor hulpdiensten. Het zou gaan om een periode van 2 jaar. Eerder dit jaar is er al een vergunning verleend voor het opslaan van middenspanningskabels.

Volgens het huidige bestemmingsplan kan het terrein van het MOB-complex alleen gebruikt worden voor militaire doeleinden. Het terrein wordt echter al lange tijd niet meer voor militaire doeleinden gebruikt en het is niet aannemelijk dat dit binnen korte termijn weer daarvoor gebruikt zal gaan worden. De toekomstige ontwikkeling van het MOB-complex “Zwijnsbergen” is nog onduidelijk. De eigenaar heeft aangegeven een plan te gaan ontwikkelen. De voorgeschreven proceduretijd is lang, te meer omdat in de opgelegde procedure een intensieve vorm van participatie en vroegtijdige afstemming met de raad is vereist. In de tussentijd worden de loodsen niet gebruikt. Om de bij leegstand behorende verpaupering tegen te gaan, verzoekt de eigenaar om een tijdelijke invulling van het terrein.

Door in te stemmen met het voorstel, wordt het mogelijk de aanvraag omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Daarmee wordt het mogelijk de bouwwerken en het terrein te gebruiken voor opslag- en trainingsruimte voor hulpdiensten. De initiatiefnemer heeft onderbouwd dat er een grote vraag is naar geschikte oefenterreinen, maar dat het aanbod schaars is.

Omwonenden
De eigenaar is verzocht om de bewoners die in de directe omgeving en woonachtig langs de ontsluitingsweg vroegtijdig op de hoogte te stellen van zijn plannen. De eigenaar van MOB-complex “Zwijnsbergen” heeft in ieder geval het westelijke deel benaderd en van informatie voorzien middels een bezoek of een brief. De meeste reacties die hierop kwamen hadden betrekking tot de verkeersbewegingen. De eigenaar heeft echter nu al laten weten dat de activiteiten niet op het MOB-complex niet van dagelijkse aard zullen zijn en er geen sprake zal zijn van grote verkeerstoename op de ontsluitingsweg.

Toekomst
De eigenaar van het MOB-complex, Max van Oorspronk, is nog steeds zoekende naar een permanente bestemming van het complex. Naar zijn verwachting is de termijn van 2 jaar voldoende om een plan in procedure te brengen voor een permanente toekomstige ontwikkeling. In de tussenliggende periode zou de invulling van oefenterrein een oplossing kunnen zijn. Van Oorspronk bezit meerdere MOB-complexen waaronder één in Loenen waar hij een grote diversiteit aan bedrijfjes heeft ondergebracht waarvoor het vaak een te grote investering is om zelf een pand te bouwen. De loodsen zijn echter zeer ruim en bieden de bedrijfjes een goed onderkomen. Het MOB-complex “Veldhuizen”  in Loenen ontving eerder nog de prijs “Het groenste bedrijventerrein van Nederland”. Wat nu de toekomst van MOB-complex “Zwijnsbergen” in Elst is, is voor alsnog onduidelijk want voor de vestiging van een bedrijven-verzamelterrein kreeg Van Oorspronk eerder al geen toestemming.