Joodse slachtoffers 2e wereldoorlog krijgen naam en gezicht

Rhenen – Iedereen weet wel iets te vertellen over de 2e wereldoorlog en de “Slag om de Grebbeberg” die de oorlog voor de Rhenense bevolking wel heel dichtbij bracht. Minder bekend is de jodenvervolging en wat dat voor de Rhenense bevolking betekende. Tot voor kort was daar eigenlijk niets over bekend, tot op heden. Piet Hovestad, actief lid van de Historische Vereniging in Rhenen, wist door veel onderzoek 5 namen van joodse slachtoffers te achterhalen. De vijf namen die Piet Hovestad wist te achterhalen zijn Edo de Klerk, Jetje Klein, Magdalena van Klaveren – Haas, Marie Feingesch en Sally Heinz Frank. Na nog meer onderzoek kwam daar nog heel veel informatie en zelfs foto’s bij. Vrijdagmiddag presenteerde Piet Hovestad zijn bevindingen aan een select publiek in het Huis van de Gemeente.

Rhenen, 31 januari 2020. Bijeenkomst mbt Joodse slachtoffers 2e wereldoorlog. Piet Hovestad Fotograaf: Peter Kuhl.

Gedenkstenen
Nu de namen en ook de adressen bekend zijn zullen er op die plaatsen gedenkstenen gelegd worden. De gedenkstenen werden tijdens de bijeenkomst onthuld en zullen in de nabije omgeving van het thans bekende adres in het trottoir gelegd worden. Naast de gedenkstenen zullen ook ter zijner tijd struikelstenen geplaatst worden. Struikelstenen zijn stenen van 10cm bij 10cm. Op de stenen zijn messing plaatjes gemonteerd waarin de gegevens van de slachtoffers zijn gegraveerd zoals naam, geboortejaar, datum van wegvoering, datum van overlijden en de plaats waar het slachtoffer is overleden. De struikelstenen worden in het trottoir gelegd en zijn alleen te lezen als men zich buigt en/of eventueel knielt. Men maakt dan als het waren een buiging voor het slachtoffer.

Joodse gemeenschap
Er is slechts weinig bekend over de joodse gemeenschap in Rhenen. Er is een boek van Pim Strous maar de informatie in dat boek gaat tot 1916. Met de nu vergaarde informatie wil Piet Hovestad een nieuw boek uitbrengen met niet alleen de verhalen van de 5 joodse slachtoffers maar een beeld scheppen over de hele joodse gemeenschap zoals die in de oorlogsjaren in Rhenen leefde.