Initiatiefnemer voor Kwintelooijen geselecteerd

Rhenen – Gemeenten Rhenen en Veenendaal hebben het initiatief bijQuinty geselecteerd om op Kwintelooijen een voorziening te starten die zowel gericht is op natuur, recreatie als ook horeca. In totaal werden acht plannen ingediend. BijQuinty realiseert een multifunctioneel horeca- en recreatiegebouw met de focus op het jonge gezin en de recreant. Het gebouw wordt zo ingericht dat ook activiteiten van andere dan huidige gebruikers, gefaciliteerd kunnen worden.

In oktober 2019 riepen beide gemeenten ondernemers op om een plan in te dienen om Kwintelooijen nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De gemeenten willen de kwaliteiten van het gebied verder ontwikkelen als publieke voorziening. Uitgangspunt daarbij is dat het plan aansluit bij de bestaande waarden van het gebied, zoals bijvoorbeeld het bijzondere landschap, en bij de behoeften van bezoekers en recreanten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat samenwerking wordt gezocht met partijen die al actief zijn in het gebied.

Rhenen, 22 maart 2020. Kwintelooijen. Fotograaf: Hans Hoekstra

Winnende plan
Het selectieproces is onlangs afgerond. Het winnende plan bijQuinty is ontwikkeld door de ondernemers Albert Elsenaar en Harold van der Scheur uit Rhenen en Veenendaal. Hun plan draagt bij aan het verbeteren van het terrein als publieke voorziening en het past bij het DNA van het gebied. Uitgangspunt binnen het hele concept is respect voor de natuur en natuureducatie. De initiatiefnemers zullen binnenkort bij de gemeente Rhenen het vergunningentraject opstarten. Burgemeester Hans van der Pas: “Met het plan bijQuinty zetten we een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van Kwintelooijen. De schoonheid van het gebied blijft en we voegen meer recreatieve kwaliteit toe. Ik ben blij met deze partner en kijk uit naar goede samenwerking!” Wethouder Dylan Lochtenberg:”Ik ben erg blij met het plan dat bijQuinty heeft gepresenteerd. Kwintelooijen is een gebied waar veel van onze inwoners uit Veenendaal naar toe gaan om te recreëren. Daarom is het belangrijk dat dit gebied verder wordt ontwikkeld en dat recreatie en natuur hand in hand gaan.”

Selectieprocedure
Voor de keuze van de meest passende initiatiefnemer is een zorgvuldige selectieprocedure doorlopen waarbij een onafhankelijke selectiecommissie scores heeft toegekend op verschillende onderdelen aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Zo kon een goede afweging worden gemaakt tussen de verschillende inschrijvingen.

Club Kwintelooijen
De gemeenten Rhenen en Veenendaal werken voor de ontwikkeling van Kwintelooijen samen in Club Kwintelooijen. Doel: een kwaliteitsslag om de recreatiewaarde van Kwintelooijen te vergroten en tegelijkertijd de bijzondere natuurwaarden voor de toekomst te behouden en te versterken. De inkomsten die Club Kwintelooijen binnenkrijgt via het beschikbaar stellen van deze bijzondere locatie worden geheel ingezet voor het beheer en onderhoud van het gebied.

Met ingang van januari 2018 heeft Club Kwintelooijen het beheer van recreatie- en natuurgebied Kwintelooijen overgenomen van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Krommerijngebied (UHVK). Onderhoud en toezicht zijn taken die horen bij dit beheer. Club Kwintelooijen geeft hier o.a. invulling aan door: snoeien, inzet van grazers zoals schapen en koeien, aanleg en onderhoud van paden en bebording en toezicht middels de inzet van BOA’s.