Hans van der Pas wil door als burgemeester

Rhenen – Hans van der Pas (56) stelt zichzelf beschikbaar voor een tweede termijn als burgemeester van Rhenen. In juli 2014 begon hij als waarnemend burgervader in Rhenen. Op 28 januari 2015 werd hij de ‘vaste’  burgemeester van Rhenen. Zijn eerste ambtstermijn loopt dan ook in januari 2021 af.

Motivatie
Van der Pas zegt over zijn overwegingen: “Het belangrijkste is dat ik nog iedere dag veel plezier heb in mijn werk. Het is nog steeds een voorrecht om burgemeester te zijn voor inwoners en ondernemers van de gemeente Rhenen. Daarnaast heb ik ook het gevoel dat ik nog iedere dag kan bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente en haar gemeenschap. Rhenen kent een zeer pluriforme gemeenschap en is gebaat bij een goede balans. Een evenwicht tussen de drie woonkernen Achterberg, Elst en Rhenen, tussen de geloofsgemeenschappen en tussen natuur en bebouwing. Maar ook tussen bewoners en toeristen en daarmee tussen leefbaarheid en gastvrijheid. De gevolgen van de coronacrisis gaat het nodige betekenen voor inwoners en ondernemers. En gaat daarmee nog meer vragen van een daadkrachtig gemeentebestuur. Daar is ook een bepaalde mate van politieke stabiliteit voor nodig. Vanuit dienend leiderschap wil ik daar graag blijvend mijn bijdrage aan leveren.”

Procedure
Eind van dit jaar brengt de gemeenteraad een aanbeveling uit over de herbenoeming van de burgemeester. De Commissaris van de Koning (CdK) begeleidt en bewaakt de kwaliteit van het herbenoemingsproces en overlegt met betrokkenen. Op basis van de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies van de CdK beslist de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voordracht voor herbenoeming aan de Koning.

Foto: Gemeente Rhenen