Gemeente, RIEC en politie werken samen aan een buitengebied zonder drugslabs.

Rhenen – Op 12 juli bezochten de politie, het RIEC en de gemeente Rhenen inwoners van het buitengebied. Tijdens het bezoek is met de bewoners gesproken over drugscriminaliteit het buitengebied. Wat in het buitengebied gebeurt, is niet altijd even zichtbaar. Dat maakt het een interessant gebied voor (drugs)criminelen. Boeren worden door hen benaderd om voor veel geld hun schuren of loodsen te verhuren. In schuren en loodsen worden regelmatig drugslabs aangetroffen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor bewoners, maar ook voor omwonenden.

Herken de signalen
Wanneer u de volgende signalen opmerkt kan er sprake zijn van een drugslab:

  • Drugslabs geven een specifieke (chemische) geur af.
  • Er rijden onbekende voertuigen over het erf.
  • Laden en lossen gebeurt dicht tegen de schuren aan en voertuigen worden zo geparkeerd dat onduidelijk is wat er naar binnen of naar buiten gaat.
  • Grote delen van schuren en loodsen (ook de kieren) zijn dichtgeplakt; je kunt nergens naar binnen kijken.
  • Er is voornamelijk activiteit in de nacht en avond.

Melden
Herkent u bepaalde signalen of bent u zelf benaderd door mogelijke criminelen? Twijfel dan niet en neem contact op met de politie of de gemeente. Uw melding is altijd waardevol en kan echt helpen criminaliteit te stoppen. De politie bereikt u via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. De gemeente is bereikbaar via (0317) 681 681.

Foto: Politie Rhenen