Enquete herinrichting Nieuwe Veenendaalseweg

Rhenen – Volgens de gemeente kan de Nieuwe Veenendaalseweg veiliger. In ieder geval voor fietsers en voetgangers. Daarom zijn inwoners en weggebruikers begin dit jaar uitgenodigd om samen met de gemeente een nieuw ontwerp te maken. Het gaat om een nieuw ontwerp voor het gedeelte van het kruispunt Paardenveld tot en met de rotonde van de Herenstraat. Hiervoor zijn er de afgelopen maanden diverse sessies georganiseerd waarin betrokkenen hun ervaringen konden delen. Daarna is er door een ontwerpbureau een eerste ontwerpvoorstel gedeeld die vervolgens weer door de deelnemers uit de eerdere sessies is besproken.

De huidige situatie

De meest voorkomende opmerking over de situatie op de Nieuwe Veenendaalseweg is het ratjetoe aan wegsituaties, zowel in regels als de weguitvoering zelf. Zo is in de basis de maximum snelheid 50km, maar er zijn 2 korte 30km zones. Daarnaast zijn er verschillende voorrangsregels bij de zijwegen; voorrangskruisingen (Bantuinweg, Julianastraat en Domineesbergweg), een gelijkwaardige kruising met de Groeneweg waar verkeer van rechts voorrang heeft en diverse uitritconstructies. Ook het ontbreken van veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en de gevaarlijke “zigzag stukjes” werden genoemd. Al deze situaties geven met name fietsers een onveilig gevoel.

Rhenen, 03 juni 2021. Nieuwe Veenendaalseweg. Fotograaf: Peter Kuhl.

Enquete

De gemeente hoort graag wat u van de eerste voorstellen vindt. Op www.rhenen.nl/nieuweveenendaalseweg staat een enquête. U kunt de enquête invullen tot maandag 19 juli. Op deze pagina staan ook de verslagen van de eerdere sessies.

De enquête gaat over de indeling van de weg, de oversteekplekken en 1 kruispunt. De ontwerpers keken eerst naar de ruimte voor voetgangers, fietsers, automobilisten, vrachtverkeer en de bus. Pas wanneer hier keuzes in zijn gemaakt, kunnen zij andere zaken uitwerken. Bijvoorbeeld maatregelen om het verkeer af te remmen, de precieze plek van parkeervakken, de verlichting en het groen. Over al deze laatste zaken, hebben wij het met elkaar in september. Ook dan wordt u weer uitgenodigd om mee te denken. Op maandag 6 september 2021 kunt u de tekeningen bekijken en bespreken in het Huis van de gemeente (als de coronamaatregelen dit dan toestaan).

De voorstellen in de enquête gaan over het gedeelte van het Paardenveld tot aan de rotonde van de Herenstraat, waarbij de weg naar aanleiding van verkeersmetingen en gebruik in drie profielen is opgedeeld: Paardenveld tot de Groeneweg, Groeneweg tot aan de Molenstraat en Molenstraat tot aan de rotonde.

Dit zijn enkele voorstellen:
– Een rode strook voor fietsers aan beide zijden van de weg.
– De hele weg 30 km/per uur maken. Nu geldt op een groot stuk van de weg nog 50 km/uur.
– De Nieuwe Veenendaalseweg bij de uitrit MW van de Waalstraat iets opschuiven naar het oosten. De weg komt zo verder af te liggen van de gebouwen aan de kant van het centrum. Hierdoor wordt de uitrit langer en kan er verder worden opgereden. Zo kan verkeer op de Nieuwe Veenendaalseweg en uit de MW van de Waalstraat elkaar beter zien. Dit maakt de situatie veiliger.

Voor de overige voorstellen: zie de enquête en geef uw mening.