Beroep tegen bestemmingsplan ‘De Linde’ in Achterberg ongegrond

Achterberg – De Raad van State heeft het beroep tegen het bestemmingsplan voor de realisatie van de woonzorgvoorziening ‘De Linde’ in Achterberg ongegrond verklaard. Op 7 september vond de zitting plaats. Eerder dit jaar oordeelde de rechter in Utrecht hetzelfde over het beroep tegen de omgevingsvergunning. Hoewel ook tegen dat besluit hoger beroep is aangetekend verwacht wethouder Veldboer dat het met deze uitspraak nu klaar is: ‘De behoefte aan een nieuwe woonzorgvoorziening onder inwoners van de gemeente Rhenen is groot. Vooral inwoners van Achterberg zullen erg blij zijn. Zij kijken al jaren reikhalzend uit naar een woonzorgvoorziening in hun kern. We zijn daarom heel blij met deze uitspraak.’

Ook QuaRijn en Rhenam zijn erg blij met deze uitspraak. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de vierentwintig wooneenheden kan nu gewoon verdergaan. Afgelopen maand is het archeologische onderzoek voor het hele bouwvlak afgerond. Aannemer Van Driesten heeft de hekken geplaatst en is samen met de architect druk bezig met de laatste voorbereidingen om te kunnen starten met bouwen.

Illustratie via gemeente Rhenen.