Ambitieuze plannen nieuwbouw gemeente Rhenen

Rhenen – De mogelijkheden voor nieuwbouw in de gemeente Rhenen zijn zeer beperkt. De woonkern Rhenen wordt aan alle kante omringd door (beschermd) natuurgebied waardoor de uitbreiding naar nieuwe bouwlocaties vrijwel uitgesloten is. Hetzelfde geldt voor de kernen Achterberg en Elst. Toch heeft de gemeente een ambitieus plan bedacht om aan de woningvraag van de toekomst te voldoen.

Het plan vloeit voort uit de Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool. Dit traject is een samenwerking tussen rijk, provincies Utrecht en Gelderland, de waterschappen en de 26 gemeenten uit de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley. Daarin formuleert men de gezamenlijke voorwaarden voor een haalbare en aantrekkelijke invulling van de verwachte noodzakelijk woningbouw van 100.000 woningen tot 2040 in Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Vanuit deze prognose zal regio Foodvalley 40.000 woningen moeten bouwen waarvan er dan weer tussen de 5000 en 7500 in de gemeente Rhenen gebouwd moeten worden.

Ruimte
Ruimte in de huidige woonkernen van de gemeente Rhenen is ontoereikend om aan deze vraag te voldoen en dus is men op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden. Het oog is gevallen op een stuk gemeente tussen de Zuidelijke Meentsteeg tot voorbij de Noordelijke Meentsteeg tot aan het industrieterrein van Veenendaal. Met in acht neming van een veilige zone tussen wonen en industrie ziet de gemeente Rhenen daar kansen liggen voor het realiseren van een geheel nieuwe woonkern, “De Nieuwe Meent”. Volgens wethouder Barth van Eeten moet “de Nieuwe Meent” voorzien worden van alle woongemakken zoals winkels, scholen en een goede verbinding via openbaar vervoer. “Een NS-station is daarbij niet ondenkbaar”, aldus de wethouder. Als de Nieuwe Meent er daadwerkelijk komt ontstaat er een mogelijkheid voor  de komst van 10.000 tot 15.000 nieuwe inwoners van de Gemeente Rhenen.